NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Ôn lại truyền thống lâu đời và quy trình thành lập Hội fan cao tuổi Việt Nam

“Trọng lão” là truyền thống của dân tộc bản địa Việt Nam, ghi dấn công lao góp sức của lớp fan cao tuổi với gia đình và xóm hội; mô tả lòng hàm ơn của thay hệ sau với cố hệ trước, truyền thống lịch sử “Uống nước nhớ nguồn” trọng nhân nghĩa của nhân dân ta.

Bạn đang xem: Ngày truyền thống người cao tuổi việt nam

Điển hình của truyền thống lịch sử “trọng lão” trong lịch sử hào hùng dân tộc là cuộc tập hợp các cụ ông cụ bà phụ lão tại Điện Diên Hồng bởi Nhà Trần tổ chức năm 1284 để hỏi ý kiến cụ công cụ bà nên “đánh” tốt “hòa” lúc quân Nguyên sang trọng xâm lược việt nam lần lắp thêm 2; lứa tuổi phụ lão vào cả nước, tiêu biểu vượt trội cho ý chí của quần chúng đã xác định quyết trọng điểm chiến đấu, góp triều đình bên Trần vững tiến thưởng lãnh đạo, tổ chức kháng chiến phòng quân xâm lược, giành chiến thắng lợi.

Sự kiện lịch sử vẻ vang “Hội nghị Diên Hồng” được bạn hữu Nguyễn Ái Quốc, tức chủ tịch Hồ Chí Minh- chưng Hồ mến thương của họ trân trọng, bạn chỉ rõ vị trí, sứ mệnh to mập của lớp tín đồ cao tuổi so với nhiệm vụ cách mạng.

*

Bác Hồ hợp tác thăm hỏi cụ công cụ bà già khi trở về viếng thăm Pác Bó, (Xuân Tân Sửu 1961)

*

Chăm sóc mức độ khỏe, tinh thần cho những người cao tuổi tại Trung tâm quan tâm Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức

Những bài học kinh nghiệm qua 25 năm kiến thiết và phát triển

Đại hội đại biểu nước ta Hội fan cao tuổi nước ta lần sản phẩm V - 2016

Qua 25 năm xây cất và vạc triển, Hội bạn cao tuổi vn trải qua 5 nhiệm kỳ Đại hội vẫn rút ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm quý báu:

Một là, cửa hàng triệt tư tưởng hồ Chí Minh, quan điểm, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước đối với người cao tuổi; không ngừng phát huy truyền thống giỏi đẹp và sức mạnh to lớn của lớp bạn cao tuổi, dính sát nhiệm vụ chính trị, ghê tế, xóm hội của khu đất nước, vận dụng trí tuệ sáng tạo vào đk cụ thể, lựa chọn trọng trách sát, đúng là bảo đảm cho hoạt động của Hội bao gồm hiệu quả, không xa vắng tôn chỉ, mục tiêu của Hội.

Hai là, coi trọng công tác làm việc tuyên truyền nâng cấp nhận thức về tứ tưởng sài gòn và quan lại điểm, nhà trương, cơ chế của Đảng cùng Nhà nước đối với sự nghiệp siêng sóc, phát huy vai trò fan cao tuổi, tạo nên sự đồng thuận trong xóm hội về vị trí, vai trò bạn cao tuổi, Hội người cao tuổi so với đời sống xóm hội hiện nay nay.

Ba là, vì quyền hạn và tiện ích hợp pháp của bạn cao tuổi, tập trung xây dựng đại lý Hội vững mạnh, không ỷ lại, chờ đợi; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp cho ủy, chính quyền những công ty trương, chính sách, giải pháp về công tác người cao tuổi; phải gồm quyết trung khu cao, xác minh đúng trọng tâm, trọng điểm, tương xứng với đk cụ thể; bao gồm biện pháp tổ chức hoạt động, âu yếm và đẩy mạnh vai trò người cao tuổi bằng phòng trào thi đua yêu thương nước “Tuổi cao - Gương sáng” thêm với triển khai nhiệm vụ thiết yếu trị của Đảng, công ty nước, sự phối phù hợp với các tổ chức liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp trong số lĩnh vực hoạt động của Hội.

Bốn là, quán triệt ý kiến “Chăm sóc, đẩy mạnh vai trò người cao tuổi là nhiệm vụ của Đảng, bên nước cùng toàn xóm hội”, tích cực và lành mạnh tham gia những chương trình phát triển tài chính - làng mạc hội trong phòng nước, duy nhất là chương trình có tương quan đến người cao tuổi, triển khai xã hội hóa, tăng tốc phối hòa hợp liên ngành và giữ vai trò cốt cán trong trào lưu “Toàn dân chuyên sóc, phụng dưỡng, đẩy mạnh vai trò bạn cao tuổi”; biết phạt huy khả năng của fan cao tuổi: từ bỏ vận động, tự vạc triển, tự siêng sóc, tự chịu trách nhiệm.

Xem thêm: Các Bộ Phim Hoạt Hình Nhật Bản Hay Nhất, 54 Phim Anime Nhật Bản Đáng Xem Nhất Mọi Thời Đại

Năm là, xung khắc phục nặng nề khăn, triệu tập xây dựng Hội vững mạnh. Công tác làm việc tổ chức, cán bộ luôn luôn đi trước một bước; phải đa dạng và phong phú hóa các vẻ ngoài tập hợp fan cao tuổi, coi trọng vấn đề lựa lựa chọn cán bộ, nhất là người đứng đầu những cấp Hội; quan tâm đến chính sách và sản xuất điều kiện cần thiết cho các hoạt động của Hội.

Những phần thưởng cao quý

Khẩu hiệu tuyên truyền về 25 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam

2. Hội viên, fan cao tuổi nêu cao niềm tin đoàn kết, công ty động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, đóng góp thêm phần phát triển kinh tế - làng hội của đất nước.

3. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng bởi sự nghiệp thiết kế và bảo vệ Tổ quốc.

4. Người cao tuổi tăng nhanh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, hiến kế, hiến công vày quê hương, đất nước.

5. Bạn cao tuổi sống vui, sinh sống khỏe, sống hạnh phúc; đẩy mạnh trí tuệ, tay nghề sống trong làng mạc hội và gia đình.

6. Hội viên bạn cao tuổi thường xuyên phát truyền thống lịch sử của Hội qua 25 năm xuất bản và phạt triển.