Hợp âm tình cha

     
Tình Cha ấm cúng như vầng Thái Dương và lắng đọng như giòng nước tuôn đầu nguồn Suốt đời vì bé gian nan, Ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già vệt yêu Và bé nhớ mãi mọi ngày mon qua đáng nhớ năm nào cạnh tranh phai trong trái tim Nhớ hoài tuổi thơ mặt Cha, đau buồn ngày đêm âu yếm Mong hy vọng con được lớn khôn Còn nhớ đều ngày ấy, phần đa đêm trường nóng sốt Và phụ vương nằm ôm con sưởi nóng những canh dài Nhè dịu hôn bé và phụ vương khẽ nói: Này nhỏ yêu ơi... Nhỏ hãy nhớ.. Hãy nhớ... Lời phụ thân sống vì vậy người và nhỏ hãy chớ khi nào dối gian Nghèo thì cho sạch đẹp rách sao cho thơm! phần lớn lời của phụ vương năm xưa nhỏ nguyện ghi sâu vào tim phụ vương hỡi cha già vệt yêu...

Bạn đang xem: Hợp âm tình cha


Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.