Nội Quy

     
Website deptraiphaitheclub.com là sân nghịch giải trí cho tất cả những người yêu technology và kiến thức. Là nơi đưa về những hiểu biết, hầu hết tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin cho nhau những thành tựu kỹ thuật mới nhất. Để kị những hiểu lầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

Không bàn vụ việc liên quan đến chính trị.
Không bàn vấn đề liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức nào.
Không làm nơi trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài bác phải tất cả nguồn dẫn nếu không phải là biến đổi của bạn..