CÁCH TẮT TIÊN ĐOÁN TRÊN IPHONE BI MAT BI THOI GIAN VUI LAP TAP 32

Trong vận dụng Ghi chú

*
, chúng ta có thể tìm tìm văn bản được nhập và viết tay, vật dụng vật lộ diện trong hình ảnh và văn phiên bản trong tài liệu được quét trong toàn bộ các ghi chú. Bạn có thể sắp xếp các ghi chú vào thư mục cùng ghim ghi chú đặc biệt lên đầu danh sách. Chúng ta cũng có thể sử dụng những thẻ nhằm phân loại những ghi chú với tìm chúng sau này bằng phương pháp lọc trong Trình săn sóc thẻ hoặc chế tác thư mục thông minh.

Bạn đang xem: Cách tắt tiên đoán trên iphone bi mat bi thoi gian vui lap tap 32

*

Trong list thư mục, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Tạo thư mục: đụng vào , chọn 1 tài khoản (nếu bạn có tương đối nhiều tài khoản), đụng vào folder mới, tiếp nối nhập tên.

Tạo folder con: va và duy trì một thư mục, tiếp đến kéo lên trên một folder khác.

Đổi thương hiệu thư mục: đụng và duy trì một thư mục, chạm vào Đổi tên, sau đó nhập một tên mới.

Di gửi thư mục: Vuốt lịch sự trái bên trên thư mục, chạm vào , sau đó lựa chọn 1 vị trí mới. Hoặc chạm và giữ lại thư mục, tiếp nối kéo cho vị trí mới. Thư mục thay đổi thư mục con nếu khách hàng kéo lên trên một thư mục khác.

Xóa một thư mục: Vuốt quý phái trái bên trên thư mục, tiếp nối chạm vào . Hoặc đụng và duy trì thư mục, tiếp đến chạm vào Xóa.

Nếu bạn biến đổi ý định, hãy mở folder Đã xóa gần đây để khôi phục các ghi chú.


Sử dụng thẻ


Thẻ là 1 cách nhanh lẹ và linh hoạt nhằm phân các loại và chuẩn bị xếp những ghi chú của bạn. Chúng ta có thể thêm một hoặc các thẻ, ví như #muasam với #lamviec, để thuận tiện tìm kiếm với lọc ghi chú trong những thư mục của mình.

Thêm thẻ: khi chúng ta tạo hoặc sửa ghi chú, hãy nhập # trước tên thẻ hoặc chọn một thẻ từ menu phía bên trên bàn phím. Thẻ rất có thể chỉ là một trong những từ, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng dấu gạch ngang hoặc gạch dưới để kết hợp các từ. Chúng ta có thể thêm những thẻ vào một trong những ghi chú.

Xem những ghi chú có thẻ: vào Trình coi sóc thẻ (bên dưới những thư mục của bạn), chạm vào trong 1 thẻ hoặc toàn bộ thẻ. Để lọc list thêm nữa, hãy va vào những thẻ sinh sống đầu danh sách.

Tạo folder thông minh: đụng vào , chọn một tài khoản (nếu bạn có nhiều tài khoản), đụng vào Thư mục sáng ý mới, nhập tên, sau đó chọn các thẻ. Hoặc khi sẽ xem danh sách những ghi chú được gắn thẻ, hãy va vào , tiếp đến chạm vào chế tạo ra thư mục thông minh.

Chuyển đổi thư mục thành folder thông minh: Khi đang xem folder mà bạn có nhu cầu chuyển đổi, hãy chạm vào , cuộn mang đến dưới cùng, kế tiếp chạm vào chuyển đổi thành thư mục thông minh.

Khi bạn thay đổi một thư mục, những ghi chú trong thư mục được dịch rời vào thư mục Ghi chú với gắn thẻ với tên của folder thông minh.


Ghi chú: Bạn không thể thay đổi thư mục được phân chia sẻ, thư mục tất cả thư mục bé hoặc thư mục chứa ghi chú được khóa.

Xem thêm: Những Món Quà Sinh Nhật Đẹp, Những Món Quà Sinh Nhật Độc Đáo, Ý Nghĩa Nhất


Sửa folder thông minh: đụng và giữ một thư mục thông minh, tiếp nối chạm vào Sửa thư mục thông minh. Bạn cũng có thể thay thay tên hoặc thẻ được hiển thị.

Đổi thương hiệu hoặc xóa thẻ: vào Trình ưng chuẩn thẻ (bên dưới các thư mục của bạn), hãy đụng và duy trì một thẻ, sau đó chạm vào Đổi thương hiệu thẻ hoặc Xóa thẻ.

Khi các bạn xóa, thẻ cũng trở thành xóa khỏi tất cả các thư mục thông minh sử dụng thẻ đó.


Thay đổi cơ chế xem thư mục và sắp đến xếp, di chuyển, ghim hoặc xóa ghi chú


*

Trong list ghi chú, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thay đổi cơ chế xem thư mục: chạm vào , tiếp nối chọn Xem bên dưới dạng cơ thể hoặc Xem bên dưới dạng danh sách.

Thay đổi vật dụng tự thu xếp của thư mục: va vào nút , đụng vào “Sắp xếp theo”, tiếp đến chọn Ngày sửa, Ngày tạo nên hoặc Tiêu đề. Để lựa chọn một phương thức bố trí mặc định cho tất cả các folder của bạn, hãy đi tới setup

*
 > Ghi chú > sắp xếp ghi chú theo.

Di đưa ghi chú qua một thư mục khác: Vuốt quý phái trái trên ghi chú, tiếp nối chạm vào . Hoặc đụng và giữ lại ghi chú, chạm vào Di chuyển, sau đó lựa chọn một thư mục.

Ghim ghi chú đặc trưng ở đầu danh sách: va và giữ lại ghi chú, kế tiếp chạm vào Ghim ghi chú. Hoặc vuốt sang cần trên ghi chú, kế tiếp chạm vào ghim.

Xóa ghi chú: Vuốt sang trái bên trên ghi chú, kế tiếp chạm vào . Hoặc chạm và duy trì ghi chú, tiếp đến chạm vào Xóa.

Nếu bạn biến hóa ý định, hãy mở folder Đã xóa vừa mới đây để phục hồi ghi chú.


Tìm tìm ghi chú


Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm thẻ, văn bạn dạng được nhập với viết tay, trang bị vật xuất hiện trong hình hình ảnh và văn phiên bản trong tư liệu được quét.

Vuốt xuống trên danh sách ghi chú nhằm hiển thị trường tìm kiếm.

Chạm vào trường kiếm tìm kiếm, tiếp nối nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể chọn một tìm kiếm được gợi ý như “Ghi chú có bản vẽ”, sau đó nhập văn phiên bản bổ sung để điều khiển tìm tìm của bạn.

Nếu chú thích được khóa, chỉ gồm tiêu khuyến nghị hiện trong hiệu quả tìm kiếm. Tìm kiếm bao hàm văn bạn dạng viết tay (bằng các ngôn ngữ được hỗ trợ), hình ảnh và tư liệu được quét.