Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Trả lời đưa ra tiết câu hỏi "Cặp chất không xảy ra phản ứng chất hóa học là?" kèm triết lý tham khảo liên quan những em cần nắm rõ để dễ dàng trả lời các câu hỏi tương tự.

Bạn đang xem: Cặp chất không xảy ra phản ứng là


Câu hỏi trắc nghiệm "Cặp chất không xẩy ra phản ứng hóa học là?" được khôn cùng nhiều các bạn học sinh quan tiền tâm, dưới đấy là hướng dẫn giải đưa ra tiết kèm cơ sở triết lý liên quan để cầm cố sâu bản chất, thuận lợi trả lời các thắc mắc tương trường đoản cú từ nhóm ngũ siêng gia, mời các em học viên và quý thầy cô tham khảo.

Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là?

A. Cu với dung dịch FeCl3.

B. Fe với dung dịch HCl.

C. Fe với dung dịch FeCl3.

D. Cu và dung dịch FeCl2.

Đáp án đúng: D

Giải bỏ ra tiết:

Cu bao gồm tính khử yếu hơn Fe buộc phải không đẩy được Fe thoát khỏi muối FeCl2.

Các PTHH xảy ra:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Lý thuyết tham khảo:

1. Cặp lão hóa - khử của kim loại

Nguyên tử kim loại dễ nhịn nhường electron để trở nên ion kim loại, ngược lại ion kim loại có thể nhận electron để biến chuyển nguyên tử kim loại.

Dạng oxi hóa cùng dạng khử của và một nguyên tố kim loại khiến cho cặp oxi hóa - khử của kim loại.

2. So sánh tính chất của các cặp lão hóa - khử

Thí dụ: So sánh đặc điểm của nhị cặp oxi hóa - khử Cu2+/Cu cùng Ag+/Ag.

Xem thêm: Phim Thiên Dục Lý Tiểu Lộ - Phim Thiên Dục, Phim Thiên Dục

Thực nghiệm cho biết Cu tính năng được với hỗn hợp muối AgNO3 theo phương trình ion rút gọn:Cu+2Ag+→Cu2++2AgCu+2Ag+→Cu2++2Ag

Trong lúc đó, ion Cu2+ không thoái hóa được Ag. Như vậy, ion Cu2+ có tính thoái hóa yếu rộng ion Ag+ và kim loại Cu gồm tính khử bạo gan hơn sắt kẽm kim loại Ag.

3. Dãy điện hóa của kim loại

Người ta đã đối chiếu tính chất của nhiều cặp lão hóa - khử và bố trí thành dãy điện hóa của kim loại:

4. Tính năng với hỗn hợp axit

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng

Nhiều kim loại có thể khử được ion H+ trong dung dịch HCl, H2SO4 loãng thành hiđro.

- Với hỗn hợp HN03, H2S04 đặc

Hầu hết kim loại (trừ Pt, Au) khử được N+5N+5 (trong HNO3) và S+6S+6 (trong H2S04) xuống số lão hóa thấp hơn.

5. Ý nghĩa của hàng điện hóa của kim loại

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại được cho phép dự đoán chiều của phản ứng thân 2 cặp oxi hóa - khử theo nguyên tắc α: làm phản ứng giữa 2 cặp thoái hóa - khử sẽ xảy ra theo chiều chất oxi hóa to gan lớn mật hơn vẫn oxi chất hóa học khử bạo gan hơn, sinh ra chất oxi hóa yếu rộng và hóa học khử yếu hơn.

►Tải câu trả lời cụ thể tại đường links dưới đây!....

Hy vọng câu trả lời từ bọn chúng tôi sẽ hữu ích cho những em học viên và quý thầy cô xem thêm và so sánh đáp án thiết yếu xác.

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô tất cả thể đọc thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn Hóa như đề kiểm tra, gợi ý giải sách giáo khoa, vở bài xích tập được update liên tục tại chuyên trang của bọn chúng tôi.