Nộp hồ sơ thất nghiệp ở đâu

     

căn cứ theo lý lẽ của luật pháp thì tín đồ lao động hoàn toàn có thể nhận bảo đảm thất nghiệp sống đâu? bạn lao động làm hồ sơ hưởng bảo thất nghiệp trên một chỗ nhưng rất có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp tại 1 nơi khác. Những thông tin được chia sẻ dưới đây để giúp đỡ bạn đọc làm rõ hơn.

Bạn đang xem: Nộp hồ sơ thất nghiệp ở đâu

*

Người lao động rất có thể lựa địa điểm nhận bảo hiểm thất nghiệp.

1. Bạn lao đụng nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu

“Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày xong hợp đồng lao cồn hoặc thích hợp đồng có tác dụng việc, fan lao động chưa tồn tại việc có tác dụng và có nhu cầu hưởng trợ cấp cho thất nghiệp đề xuất trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cho thất nghiệp theo như đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này đến trung tâm dịch vụ thương mại việc làm cho tại địa phương nơi fan lao động mong muốn nhận trợ cung cấp thất nghiệp.”

Như vậy, tín đồ lao động rất có thể nộp làm hồ sơ tại bất kể trung tâm dịch vụ việc làm cho nào mà người lao động mong muốn hưởng trợ cấp cho thất nghiệp. Vị đó, bạn lao rượu cồn mặc dù thao tác ở bất kể đâu cũng rất có thể nộp làm hồ sơ hưởng BHTN tại chỗ mình đang sinh sống hoặc địa điểm mình mong ước nhận. Điều này cũng có nghĩa fan lao động rất có thể lựa chọn khu vực mình nhận bảo đảm thất nghiệp (nhận tại địa điểm nộp hồ nước sơ).

2. Hồ sơ hưởng bảo đảm thất nghiệp

(1) Sổ bảo hiểm xã hội;

(2) Đề nghị hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp theo mẫu do bộ trưởng Bộ Lao động - yêu đương binh và Xã hội quy định;

*

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021.

(3) bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao có xác nhận hoặc bản sao kèm theo phiên bản chính để so sánh của 1 trong các sách vở sau đây xác nhận về việc xong hợp đồng lao hễ hoặc phù hợp đồng có tác dụng việc:

Hợp đồng lao động hoặc hòa hợp đồng làm việc đã mất hạn hoặc sẽ hoàn thành quá trình theo phù hợp đồng lao động;

Quyết định thôi việc; ra quyết định sa thải; ra quyết định kỷ pháp luật buộc thôi việc;

Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao đụng hoặc đúng theo đồng làm việc;

Xác dìm của người tiêu dùng lao động trong số đó có nội dung rõ ràng về thông tin của fan lao động; một số loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm dứt hợp đồng lao động so với người lao động;

Xác thừa nhận của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền về vấn đề doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, vỡ nợ hoặc ra quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, phương pháp chức so với các chức vụ được bổ nhiệm trong trường hợp fan lao đụng là người quản lý doanh nghiệp, cai quản hợp tác xã;

Trường hợp bạn lao hễ tham gia BHTN theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43, Luật bài toán làm thì giấy tờ xác nhận về việc ngừng hợp đồng lao đụng theo mùa vụ hoặc theo một các bước nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng cho dưới 12 mon là phiên bản chính hoặc phiên bản sao có xác nhận của đúng theo đồng đó.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Sau lúc nộp hồ nước sơ bạn lao rượu cồn sẽ nhận ra giấy hứa trả kết quả. Trong thời hạn 20 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ nước sơ, Trung tâm dịch vụ việc làm có nhiệm vụ xem xét, trình giám đốc Sở Lao cồn - thương binh và Xã hội đưa ra quyết định về bài toán hưởng trợ cấp cho thất nghiệp của tín đồ lao động.

(Trường hợp thời khắc ngày sản phẩm công nghệ 07 nêu trên là ngày ngủ thì thời hạn chi trả trợ cung cấp thất nghiệp được xem từ ngày làm việc tiếp theo).

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ……

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

------------------------------

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ……

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

------------------------------

Số:…………

……., ngày……tháng……năm….

Số:…………

……., ngày……tháng……năm…

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ

(bản lưu)

Trung tâm thương mại & dịch vụ việc có tác dụng ……………………………….. đã nhận hồ sơ đề xuất hưởng trợ cấp cho thất nghiệp/hồ sơ đề nghị cung ứng học nghề của:

Ông/bà…………………………………….. Sinh ngày ……/…../…………..

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: …………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……….. Nơi cấp: ……………………………………

Ngày hứa hẹn trả công dụng giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cho thất nghiệp/hỗ trợ học nghề là ngày …,…,.../………/…………

Mọi cụ thể xin liên hệ với Trung tâm theo số điện thoại thông minh ……………./.

Xem thêm:

Người nộp hồ nước sơ

(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

Người đón nhận hồ sơ

(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

_________________________

Xác thừa nhận của người lao động:

- Ngày …/…./…… tôi đã nhận quyết định tận hưởng trợ cấp cho thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề cố nhiên sổ bảo đảm xã hội (Đối cùng với trường thích hợp được hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp hoặc cung ứng học nghề).

- Ngày …/…./…. Tôi đã nhận được đầy đủ hồ sơ kiến nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bởi vì tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (Đối cùng với trường hợp không có nhu cầu hưởng trợ cấp cho thất nghiệp).

Người thừa nhận kết quả

(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Trung tâm dịch vụ việc làm ……………………………….. đã nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cung cấp thất nghiệp/hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của:

Ông/bà…………………………………….. Sinh ngày ……/…../…………..

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: …………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……….. Khu vực cấp: ……………………………………

Ngày hứa trả tác dụng giải quyết hồ sơ đề xuất hưởng trợ cấp cho thất nghiệp/hỗ trợ học tập nghề là ngày …,…,.../………/…………

Mọi chi tiết xin tương tác với Trung chổ chính giữa theo số điện thoại cảm ứng thông minh ……………./.

Người chào đón hồ sơ

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

1. Vào thời hạn 15 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cung cấp thất nghiệp, nếu ông/bà tìm được việc làm cho hoặc không mong muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải thông báo ngay mang đến Trung tâm.

2. Trong 03 ngày thao tác ghi bên trên phiếu hẹn trả công dụng nếu ông/bà chưa tới nhận ra quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp/quyết định về việc hỗ trợ học nghề và không thông tin cho Trung chổ chính giữa về tại sao không thể mang lại nhận ra quyết định thì Trung trọng điểm sẽ trình giám đốc Sở Lao hễ - thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cung cấp thất nghiệp/quyết định về câu hỏi hủy quyết định cung cấp học nghề của ông/bà.

3. Khi tới nhận ra quyết định ông/bà sở hữu theo những sách vở và giấy tờ sau: Giấy minh chứng nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, phiếu hứa hẹn trả kết quả.

- tổ chức triển khai bảo hiểm thôn hội thực hiện chi trả trợ cung cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của tín đồ lao rượu cồn trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhấn được quyết định hưởng trợ cấp cho thất nghiệp.

- tổ chức triển khai bảo hiểm làng hội triển khai chi trả trợ cung cấp thất nghiệp cho tất cả những người lao động từ tháng hưởng trợ cấp cho thất nghiệp thứ hai trở đi vào thời hạn 05 ngày làm cho việc, tính từ thời điểm ngày sản phẩm công nghệ 07 của tháng tận hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu như không nhận được đưa ra quyết định tạm dừng hoặc hoàn thành hưởng trợ cung cấp thất nghiệp.

Qua thông tin chia sẻ trong nội dung bài viết “Nhận bảo bảo hiểm thất nghiệp tại đâu” hy vọng sẽ giúp đỡ bạn đọc nắm rõ hơn về chỗ nhận bảo hiểm thất nghiệp. Trong trường hợp, đang nhận BHTN ở vị trí này ước ao chuyển vị trí nhận BHTN tại vị trí khác cần bảo vệ điều kiện vẫn hưởng BHTN ít nhất 01 tháng với làm giấy tờ thủ tục chuyển vị trí hưởng BHTN theo quy định.