Tử vi chùa khánh anh 2018

     
tướng tá Số Tử Vi-Tứ TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho con Yêu coi NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học tập Bói tênGieo QuẻPhong Thủy

*
XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM MẬU TUẤT 2018
Hiện có 2 phần xem tử vi năm Mậu Tuất 2018, phần 1 coi sơ lược tử vi năm Mậu Tuất 2018 bởi chùa Khánh Anh biên soạn. Phần 2 là Thái Ất tử vi phong thủy năm Mậu Tuất 2018 vị Vương Dung Cơ luận giải.

Xem thêm:

Qúy vị có thể chọn xem 1 trong những hai phần hoặc xem cả hai rồi tổng hợp lại bởi hai phần lời bàn có thể khác nhau.

1. Tử vi Năm Mậu Tuất 2018

TUỔINam mạngNữ Mạng
Bính Tý 23 tuổiBính Tý - nam giới mạng - Mậu Tuất 2018Bính Tý -Nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Giáp Tý 35 tuổiGiáp Tý - nam giới mạng - Mậu Tuất 2018Giáp Tý - con gái Mạng - Mậu Tuất 2018
Nhâm Tý 47 tuổiNhâm Tý - nam giới Mạng - Mậu Tuất 2018Nhâm Tý - đàn bà Mạng - Mậu Tuất 2018
Canh Tý 59 tuổiCanh Tý - nam giới Mạng - Mậu Tuất 2018Canh Tý - nàng Mạng - Mậu Tuất 2018
SửuĐinh Sửu 22 tuổiĐinh Sửu - phái nam Mạng - Mậu Tuất 2018 Đinh Sửu- đàn bà Mạng - Mậu Tuất 2018
Ất Sửu 34 tuổiẤt Sửu - nam giới Mạng - Mậu Tuất 2018Ất Sửu - thiếu phụ Mạng - Mậu Tuất 2018
Quý Sửu 46 tuổiQuý Sửu - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Quý Sửu - con gái Mạng- Mậu Tuất 2018
Tân Sửu 58 tuổiTân Sửu - nam giới Mạng - Mậu Tuất 2018Tân Sửu - nữ giới Mạng - Mậu Tuất 2018
Kỷ Sửu 70 tuổiKỷ Sửu - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Kỷ Sửu - bạn nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
DầnMậu dần 21 tuổiMậu dần - nam giới Mạng - Mậu Tuất 2018Mậu dần dần - phụ nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Bính dần 33 tuổiBính dần dần - phái nam Mạng - Mậu Tuất 2018Bính dần dần - thiếu nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Giáp dần dần 45 tuổiGiáp dần dần - phái nam Mạng - Mậu Tuất 2018Giáp dần - thanh nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Nhâm dần dần 57 tuổiNhâm dần dần - phái nam Mạng - Mậu Tuất 2018Nhâm dần - thanh nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Canh dần 69 tuổiCanh dần dần - phái nam Mạng - Mậu Tuất 2018Canh dần - phụ nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
MẹoĐinh Mẹo 32 tuổiĐinh Mẹo - nam Mạng - Mậu Tuất 2018Đinh Mẹo - chị em Mạng - Mậu Tuất 2018
Ất Mẹo 44 tuổiẤt Mẹo - nam mạng - Mậu Tuất 2018Ất Mẹo - chị em Mạng - Mậu Tuất 2018
Quý Mẹo 56 tuổiQuý Mẹo- phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Quý Mẹo - phụ nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Tân Mẹo 68 tuổiTân Mẹo - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Tân Mẹo - bạn nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Kỷ Mẹo trăng tròn tuổiKỷ Mẹo - nam giới Mạng - Mậu Tuất 2018Kỷ Mẹo - chị em Mạng - Mậu Tuất 2018
ThìnCanh Thìn 19 tuổi Canh Thìn - phái nam mạng - Mậu Tuất 2018 Canh Thìn - người vợ Mạng - Mậu Tuất 2018
Mậu Thìn 31 tuổiMậu Thìn - phái mạnh mạng - Mậu Tuất 2018Mậu Thìn - cô bé Mạng - Mậu Tuất 2018
Bính Thìn 43 tuổiBính Thìn - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Bính Thìn - người vợ Mạng - Mậu Tuất 2018
Giáp Thìn 55 tuổiGiáp Thìn - nam mạng - Mậu Tuất 2018Giáp Thìn - nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Nhâm Thìn 67 tuổiNhâm Thìn - phái nam Mạng - Mậu Tuất 2018Nhâm Thìn cô bé Mạng - Mậu Tuất 2018
TỵTân Tỵ 18 tuổiTân Tỵ - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Tân Tỵ - thiếu nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Kỷ Tỵ 30 tuổiKỷ Tỵ - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Kỷ Tỵ - phái nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Đinh Tỵ 42 tuổiĐinh Tỵ - phái nam mạng - Mậu Tuất 2018Đinh Tỵ - phái nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Ất Tỵ 54 tuổiẤt Tỵ - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Ất Tỵ - nữ giới Mạng - Mậu Tuất 2018
Quý Tỵ 66 tuổiQuý Tỵ - nam mạng - Mậu Tuất 2018Quý Tỵ - thanh nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
NgọNhâm Ngọ 17 tuổiNhâm Ngọ - nam mạng - Mậu Tuất 2018Nhâm Ngọ - phụ nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Canh Ngọ 29 tuổiCanh Ngọ - nam giới mạng - Mậu Tuất 2018Canh Ngọ - nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Mậu Ngọ 41 tuổiMậu Ngọ - phái mạnh mạng - Mậu Tuất 2018Mậu Ngọ - nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Bính Ngọ 53 tuổiBính Ngọ - nam mạng - Mậu Tuất 2018Bính Ngọ - phụ nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Giáp Ngọ 65 tuổiGiáp Ngọ - phái nam mạng - Mậu Tuất 2018Giáp Ngọ - cô gái Mạng - Mậu Tuất 2018
MùiTân hương thơm 28 tuổiTân mùi - phái mạnh mạng - Mậu Tuất 2018Tân mùi hương - thiếu nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Kỷ mùi 40 tuổiKỷ hương thơm - phái nam mạng - Mậu Tuất 2018Kỷ mùi hương - nàng Mạng - Mậu Tuất 2018
Đinh mùi hương 52 tuổiĐinh mùi - phái nam mạng - Mậu Tuất 2018Đinh hương thơm - cô bé Mạng - Mậu Tuất 2018
Ất mùi hương 64 tuổiẤt mùi - nam giới mạng - Mậu Tuất 2018Ất mùi hương - thanh nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
ThânNhâm Thân 27 tuổiNhâm Thân - nam giới Mạng - Mậu Tuất 2018Nhâm Thân - nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Canh Thân 39 tuổiCanh Thân - nam giới Mạng - Mậu Tuất 2018Canh Thân - phái nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Mậu Thân 51 tuổiMậu Thân - phái nam mạng - Mậu Tuất 2018Mậu Thân - cô bé Mạng - Mậu Tuất 2018
Bính Thân 63 tuổiBính Thân - nam mạng - Mậu Tuất 2018Bính Thân - thiếu nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
DậuQuý Dậu 26 tuổiQuý Dậu - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Quý Dậu - nàng Mạng - Mậu Tuất 2018
Tân Dậu 38 tuổiTân Dậu - nam Mạng - Mậu Tuất 2018Tân Dậu - bạn nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Kỷ Dậu 50 tuổiKỷ Dậu - phái mạnh mạng - Mậu Tuất 2018Kỷ Dậu - nàng Mạng - Mậu Tuất 2018
Đinh Dậu 62 tuổiĐinh Dậu - nam mạng - Mậu Tuất 2018Đinh Dậu - con gái Mạng - Mậu Tuất 2018
TuấtGiáp Tuất 25 tuổiGiáp Tuất - phái mạnh Mạng - Mậu Tuất 2018Giáp Tuất - bạn nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Nhâm Tuất 37 tuổiNhâm Tuất - phái nam Mạng - Mậu Tuất 2018Nhâm Tuất - bạn nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Canh Tuất 49 tuổiCanh Tuất - nam mạng - Mậu Tuất 2018Canh Tuất - cô gái Mạng - Mậu Tuất 2018
Mậu Tuất 61 tuổiMậu Tuất - nam giới mạng - Mậu Tuất 2018Mậu Tuất - thiếu phụ Mạng - Mậu Tuất 2018
HợiẤt Hợi 24 tuổiẤt Hợi - nam Mạng - Mậu Tuất 2018Ất Hợi - nàng Mạng - Mậu Tuất 2018
Quý Hợi 36 tuổiQuý Hợi - nam Mạng - Mậu Tuất 2018Quý Hợi - phái nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Tân Hợi 48 tuổiTân Hợi - nam mạng - Mậu Tuất 2018Tân Hợi - thiếu nữ Mạng - Mậu Tuất 2018
Kỷ Hợi 60 tuổiKỷ Hợi - nam mạng - Mậu Tuất 2018Kỷ Hợi - thiếu phụ Mạng - Mậu Tuất 2018

2. Thái Ất tử vi phong thủy Mậu Tuất 2018

Thái Ất phong thủy Mậu Tuất 2018

TuổiNăm sinhTử vi 2018 nam giới mạngTử vi 2018 thanh nữ mạng
*
Tuổi Tý 2018
1948Tử Vi Mậu Tý 2018 - namTử Vi Mậu Tý 2018 - nữ
1960Tử Vi Canh Tý 2018 - namTử Vi Canh Tý 2018 - nữ
1972Tử Vi Nhâm Tý 2018 - namTử Vi Nhâm Tý 2018 - nữ
1984Tử Vi sát Tý 2018 - namTử Vi liền kề Tý 2018 - nữ
1996Tử Vi Bính Tý 2018 - namTử Vi Bính Tý 2018 - nữ
*
Tuổi Sửu 2018
1949Tử Vi Kỷ Sửu 2018 - namTử Vi Kỷ Sửu 2018 - nữ
1961Tử Vi Tân Sửu 2018 - namTử Vi Tân Sửu 2018 - nữ
1973Tử Vi Quý Sửu 2018 - namTử Vi Quý Sửu 2018 - nữ
1985Tử Vi Ất Sửu 2018 - namTử Vi Ất Sửu 2018 - nữ
1997Tử Vi Đinh Sửu 2018 - namTử Vi Đinh Sửu 2018 - nữ
*
Tuổi dần dần 2018
1950Tử Vi Canh dần 2018 - namTử Vi Canh dần 2018 - nữ
1962Tử Vi Nhâm dần 2018 - namTử Vi Nhâm dần 2018 - nữ
1974Tử Vi cạnh bên Dần 2018 - namTử Vi giáp Dần 2018 - nữ
1986Tử Vi Bính dần dần 2018 - namTử Vi Bính dần 2018 - nữ
1998Tử Vi Mậu dần dần 2018 - namTử Vi Mậu dần 2018 - nữ
*
Tuổi Mão 2018
1951Tử Vi Tân Mão 2018 - namTử Vi Tân Mão 2018 - nữ
1963Tử Vi Quý Mão 2018 - namTử Vi Quý Mão 2018 - nữ
1975Tử Vi Ất Mão 2018 - namTử Vi Ất Mão 2018 - nữ
1987Tử Vi Đinh Mão 2018 - namTử Vi Đinh Mão 2018 - nữ
1999Tử Vi Kỷ Mão 2018 - namTử Vi Kỷ Mão 2018 - nữ
*
Tuổi Thìn 2018
1952Tử Vi Nhâm Thìn 2018 - namTử Vi Nhâm Thìn 2018 - nữ
1964Tử Vi gần cạnh Thìn 2018 - namTử Vi giáp Thìn 2018 - nữ
1976Tử Vi Bính Thìn 2018 - namTử Vi Bính Thìn 2018 - nữ
1988Tử Vi Mậu Thìn 2018 - namTử Vi Mậu Thìn 2018 - nữ
2000Tử Vi Canh Thìn 2018 - namTử Vi Canh Thìn 2018 - nữ
*
Tuổi Tỵ 2018
1941Tử Vi Tân Tỵ 2018 - namTử Vi Tân Tỵ 2018 - nữ
1953Tử Vi Quý Tỵ 2018 - namTử Vi Quý Tỵ 2018 - nữ
1965Tử Vi Ất Tỵ 2018 - namTử Vi Ất Tỵ 2018 - nữ
1977Tử Vi Đinh Tỵ 2018 - namTử Vi Đinh Tỵ 2018 - nữ
1989Tử Vi Kỷ Tỵ 2018 - namTử Vi Kỷ Tỵ 2018 - nữ
*
Tuổi Ngọ 2018
1942Tử Vi Nhâm Ngọ 2018 - nữ Tử Vi Nhâm Ngọ 2018 - nữ
1954Tử Vi sát Ngọ 2018 - namTử Vi cạnh bên Ngọ 2018 - nữ
1966Tử Vi Bính Ngọ 2018 - namTử Vi Bính Ngọ 2018 - nữ
1978Tử Vi Mậu Ngọ 2018 - namTử Vi Mậu Ngọ 2018 - nữ
1990Tử Vi Canh Ngọ 2018 - namTử Vi Canh Ngọ 2018 - nữ
*
Tuổi mùi hương 2018
1943Tử Vi Quý hương thơm 2018 - namTử Vi Quý mùi hương 2018 - nữ
1955Tử Vi Ất mùi hương 2018 - namTử Vi Ất mùi 2018 - nữ
1967Tử Vi Đinh mùi hương 2018 - namTử Vi Đinh hương thơm 2018 - nữ
1979Tử Vi Kỷ mùi 2018 - namTử Vi Kỷ mùi 2018 - nữ
1991Tử Vi Tân mùi 2018 - namTử Vi Tân mùi 2018 - nữ
*
Tuổi Thân 2018
1944Tử Vi liền kề Thân 2018 - namTử Vi sát Thân 2018 - nữ
1956Tử Vi Bính Thân 2018 - namTử Vi Bính Thân 2018 - nữ
1968Tử Vi Mậu Thân 2018 - namTử Vi Mậu Thân 2018 - nữ
1980Tử Vi Canh Thân 2018 - namTử Vi Canh Thân 2018 - nữ
1992Tử Vi Nhâm Thân 2018 - namTử Vi Nhâm Thân 2018 - nữ
*
Tuổi Dậu 2018
1945Tử Vi Ất Dậu 2018 - namTử Vi Ất Dậu 2018 - nữ
1957Tử Vi Đinh Dậu 2018 - namTử Vi Đinh Dậu 2018 - nữ
1969Tử Vi Kỷ Dậu 2018 - namTử Vi Kỷ Dậu 2018 - nữ
1981Tử Vi Tân Dậu 2018 - namTử Vi Tân Dậu 2018 - nữ
1993Tử Vi Quý Dậu 2018 - namTử Vi Quý Dậu 2018 - nữ
*
Tuổi Tuất 2018
1946Tử Vi Bính Tuất 2018 - namTử Vi Bính Tuất 2018 - nữ
1958Tử Vi Mậu Tuất 2018 - namTử Vi Mậu Tuất 2018 - nữ
1970Tử Vi Canh Tuất 2018 - namTử Vi Canh Tuất 2018 - nữ
1982Tử Vi Nhâm Tuất 2018 - namTử Vi Nhâm Tuất 2018 - nữ
1994Tử Vi gần kề Tuất 2018 - namTử Vi ngay cạnh Tuất 2018 - nữ
*
Tuổi Hợi 2018
1947Tử Vi Đinh Hợi 2018 - namTử Vi Đinh Hợi 2018 - nữ
1959Tử Vi Kỷ Hợi 2018 - namTử Vi Kỷ Hợi 2018 - nữ
1971Tử Vi Tân Hợi 2018 - namTử Vi Tân Hợi 2018 - nữ
1983Tử Vi Quý Hợi 2018 - namTử Vi Quý Hợi 2018 - nữ
1995Tử Vi Ất Hợi 2018 - namTử Vi Ất Hợi 2018 - nữ