Cách viết tên bằng tiếng trung

     

Học giờ đồng hồ trung tốt bất kì ngôn từ nào khác, tức thì tại mọi buổi đầu bọn họ đều muốn tò mò về giải pháp đọc tên của mình. Đối với tiếng trung, cái tên không chỉ đơn giản là phương pháp để gọi một cá nhân, hơn nữa mang ý nghĩa rất sâu sắc về các văn hoá không giống nhau như phong thuỷ, giới tính, tính cách bé người. Cũng chính vì vậy, bây chừ rất nhiều phụ huynh cân nhắc khôn xiết kĩ trong vấn đề đặt tên hay, ý nghĩa sâu sắc cho con, bởi các cái tên xuất xắc sẽ đem lại rất nhiều như mong muốn và thành công xuất sắc trong cuộc sống.

Vậy các bạn có nhu cầu biết tên của chính mình dịch quý phái tiếng Trung là gì và có ý nghĩa sâu sắc như cố gắng nào ? Hãy kéo xuống với TRA ngay lập tức tên giờ đồng hồ trung của chúng ta nhé !


*

dịch thương hiệu tiếng trung


HỌ trong tiếng Trung

HỌ VẦN ACHỮ HÁN PHIÊN ÂM 
Âu Dương欧阳Ōuyáng
ÂnYīn
AnĀn

HỌ VẦN BCHỮ HÁN PHIÊN ÂM 
BùiPéi
Bối Bèi
Bình Píng
Bao Bào
BànhPéng
BáchBǎi

HỌ VẦN CCHỮ HÁNPHIÊN ÂM 
Chúc Zhù
Cát
Chu, ChâuZhū
Cao Gāo
Châu Zhōu
Chữ (Trữ) Chǔ
Cố
Chương Zhāng

HỌ VẦN DCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
DiêuYáo
Doãn Yǐn 
Diệp
Dụ
Dương Yáng
Du

HỌ VẦN ĐCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
Đinh Dīng
ĐằngTéng
Đỗ
Đường Táng
Đông Phương东方Dōngfāng
ĐoànDuàn
Đào Táo
ĐổngDǒng
ĐồngTóng
Đậu Dòu
ĐặngDèng
Địch

HỌ VẦN GCHỮ HÁNPHIÊN ÂM

Giang

江  Jiāng

HỌ VẦN HCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
Hách Hǎo
Hoa Huā
HạngXiàng
Hoa Huà
Huỳnh, HoàngHuáng
Hồ
HùngXióng
Hứa
HànHán
Hạ
Hòa

HỌ VẦN KCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
Kế
KhangKāng
Khổng Kǒng
KhươngJiāng
Kim Jīn
Kỷ

HỌ VẦN LCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
LaLuó
LamLán
Lâm Lín
LươngLiáng
LôiLéi
Liễu Liǔ
Lỗ 
LưuLiú
Liêm Lián

HỌ VẦN MCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
MaoMáo
Mai Méi
Mạc
Miêu Miáo
Mạnh Mèng
Mễ

HỌ VẦN NCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
NguyễnRuǎn
Ngũ
Ngô
NghiêmYán
NguyênYuán
NhậmRèn
NhạcYuè
NgụyWèi

HỌ VẦN ÔCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
Ô 
ÔngFēng

HỌ VẦN PCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
PhùngFéng
PhượngFèng
PhươngFāng
PhạmFàn
Phó
PhongFēng
PhanFān
Phí Fèi
Phó

HỌ VẦN QCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
Quách Guō

 HỌ VẦN SCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
SầmCén
SửShǐ

HỌ VẦN TCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
TrịnhZhèng
TháiCài
ThủyShuǐ
TiềnQián
ThạchShí
TưởngJiǎng
Thích
TạXiè
TrươngZhāng
TăngCéng
Từ
TốngSòng
ThưShū
Thường Cháng
Thẩm Shén
Tất
ThangTāng
TàoCáo
Tề
TrầnChén
TriệuZhào
TiếtXuē
Trâuzōu
Thi Shì
TônSūn
TầnQín

HỌ VẦN VCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
VânYún
VănWén
VưuYóu
ViênYuán
VệWèi
ViWéi
VươngWáng
Vũ (Võ)
Vu

HỌ VẦN XCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
XươngChāng

TÊN trong giờ đồng hồ trung

TÊN VẦN ACHỮ HÁNPHIÊN ÂM
ANĀn
ẢNH Yǐng
ANH 英 Yīng
ÁNH Yìng
ÂN恩 Ēn
ẤNYìn
ẨN Yǐn
Á

TÊN VẦN BCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
BẰNG 冯 Féng
BẠCHBái
BỐI贝 Bèi
BA 
BÁCHBǎi
BÍNHBǐng
BÍCH碧 
BẮCBěi
BẢO 宝 Bǎo
BÌNH Píng
BIÊN Biān
BÙI Péi

TÊN VẦN CCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
CHI Zhī
CÔNG Gōng
CẢNH Jǐng
CHÚNG Zhòng
CHÁNH Zhèng
CƯỜNG Qiáng
CỬU  Jiǔ
CAO Gāo
CHIẾN Zhàn
CHẤN Zhèn
CHUNG Zhōng
CHÍNH Zhèng
CHUẨN Zhǔn
CHIỂU Zhǎo
CUNG Gōng
CHINH Zhēng
CHỈNH Zhěng
CHÍ Zhì
CHÂU Zhū

TÊN VẦN DCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
DƯƠNG Yáng
DŨNG Yǒng
DIỆP 
DUYÊN Yuán
DOÃN Yǐn
DỤC 
DƯƠNG Yáng
DOANH Yíng
DUY Wéi
DIỄM Yàn
DƯỠNG Yǎng
DIỆU Miào
DANH Míng
DẠ
DUNG Róng
DỰ

TÊN VẦN ĐCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
ĐAM Dān
ĐIỀMTián
ĐÔ Dōu
ĐIỆN Diàn
ĐIỆP Dié
ĐIỂMDiǎn
ĐẠI
ĐỊNH Dìng
ĐOAN Duān
ĐIỀN Tián
ĐỊCH
ĐỨC
ĐÌNH Tíng
ĐINH Dīng
ĐÍCH 
ĐẶNG Dèng
ĐẮC De
ĐỒNG Tóng
ĐĂNG Dēng
ĐÔN Dūn
ĐẢM Dān
ĐỖ
ĐÀO Táo
ĐĂNGDēng
ĐẠM Dàn
ĐÀM Tán
ĐAN Dān
ĐẠT

TÊN VẦN GCHỮ HÁNPHIÊN ÂM 
GẤM  Jǐn
GIAO Jiāo
GIÁP Jiǎ
GIANG Jiāng
GIA Jiā

TÊN VẦN HCHỮ HÁNPHIÊN ÂM 
HIẾU Xiào
HỮU You
HỨA 許 (许)
HOAN  Huan
HƯƠNG Xiāng
HUY Hu
HUYỀN Xuán
HỌC Xué
HOÀN  Huán
HÙNG  Xióng
HOẠCH Huò
HỎA Huǒ
HƯNG Xìng
HIỂN Xiǎn
HINH Xīn
HIỆN Xiàn
HOÀI 怀 Huái
HUÂN  Xūn
HUYNH Xiōng
HẠ Xià
HỢP
HOA Huā
HOẠN  Huàn
HIỆP Xiá
HOÀNG Huáng
HẠNH  Xíng
HỒNG  Hóng
HIỀN Xiá
HÒA
HỢI Hài
HIÊN Xuān
HẢI Hǎi
HỒ
HUẤNXun
HÂN Xīn
HÀO Háo
HOÁN  Huàn
HẠO Hào
HÓA Huà
HUỲNH Huáng
HẢO Hǎo
HẰNG  Héng
HÀN Hán

TÊN VẦN KCHỮ HÁNPHIÊN ÂM 
KHÔI Kuì
KHOA
KHA
KHUÊ Guī
KHANG Kāng
KHẢI 啓 (启)
KHƯƠNG Qiāng
KIỀU Qiào
KHUẤT
KHẢI Kǎi
KỲ
KIỆT Jié
KHÁNH Qìng
KIM Jīn
KHANH 卿  Qīng

TÊN VẦN LCHỮ HÁNPHIÊN ÂM 
LƯƠNG Liáng
LI Máo
LÃNH  Lǐng
LEN Lián
LONG  Lóng
LIÊN Lián
LÂM Lín
LY
LỄ
Loan Wān
LẠI Lài
LINH Líng
LUÂN  Lún
LÀNH  Làng
LỤC
LAN Lán

TÊN VẦN OCHỮ HÁNPHIÊN ÂM 
OANHYīng

TÊN VẦN MCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
MỔPōu
MĨ ( MỸ )Měi
MẠNHMèng
MỊCH
MẠC
MINHMíng
MAI Méi
MYMéi

TÊN VẦN NCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
NAMNán
NHUNGRóng
NGUYỄN Ruǎn
NGÂN Yín
NGÔ
NHÂN Rén
NHIÊN Rán
NHI Ér
NGỌC 
NINH 娥 É
NỮ
NHẬT 
NGUYÊN Yuán
NHƯ
NGỘ

TÊN VẦN PCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
PHƯƠNG Fāng
PHONG Fēng
PHỤNG Fèng
PHẠM Fàn
PHÙNG Féng
PHONG Fēng
PHAN Fān
PHÍ Fèi
PHI Fēi
PHƯỢNG Fèng
PHÚ
PHÙ

TÊN VẦN QCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
QUÂN Jūn
QUỲNH Qióng
QUANG Guāng
QUÁCH Guō
QUYÊN Juān
QUỐC Guó

TÊN VẦN SCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
SÂM Sēn
SƠN Shān
SONG Shuāng
SANG Shuāng
SẨM Shěn

TÊN VẦN TCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
TRỌNG Zhòng
TUYẾT Xuě
TRẦN Chén
TUÂN  Xún
TOẢN Zuàn
Xiù
TRANG Zhuāng
TƯỜNG Xiáng
TRINH Zhēn
TÍN Xìn
THƯƠNG Cāng
THOA Chāi
TÙNG Sōng
THOẠI Huà
THUẬN Shùn
TIÊN Xiān
TĂNG Céng
THỊ Shì
THANH Qīng
TUẤN Jùn
THỊNH Shèng
TRÚC Zhú
TRỊNH Zhèng
TÂN Xīn
TRẦM Chén
THÀNH Chéng
THÚY Cuì
THÀNH Chéng
THAO Táo
TÂM Xīn
THU Qiū
THƯ Shū
THẮNG Shèng
TRIỂN Zhǎn
THI Shī
THỔ
TRƯƠNG Zhāng
TUYỀN Xuán
TÀI Cái
THÁI tài
THÙY Chuí
THIÊN Tiān
TÀO Cáo
THÙY Shǔ
THẠNH Shèng
TẠ Xiè
TRÂM Zān
THẾ Shì
TẤN Jìn
TIẾN Jìn
THIÊM Tiān
TRÍ Zhì
THIỆN  Shàn
THỦY Shuǐ
THƯƠNG Chuàng
THỤY Ruì
TỊNH Jìng
TRUNG Zhōng
TOÀN  Quán
TRƯỜNG Cháng

TÊN VẦN UCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
UYỂN苑 Yuàn
UYÊN Yuān

TÊN VẦN VCHỮ HÁNPHIÊN ÂM
VƯƠNG Wáng
VƯỢNG Wàng
VĨNH Yǒng
VÂN Yún
VY Wéi
VIẾT Yuē
VĂN Wén
VINH Róng
VIỆT Yuè
VẤN Wèn
Wěi
VI Wéi