Lời bài hát xin còn gọi tên nhau

     
Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Tiếng hát bay trên thành phố bâng khuângChiều đong đưa những bước chân đau mònChợt nghe mùa thu bay trên trời không...Còn ai giữa mênh mông đời mìnhNỗi đau mù lấp trên tuổi thơPhố vắng hoang vu từ lúc em điRồi trong mưa gió biết ai vỗ vềBàn tay nào đưa em trong lần vuiBằng những tiếng chim non thì thầmCho ngày tháng ưu phiền em quênTình trong cơn ngủ mêRồi phai trên hàng miChợt khi mình nhớ vềMộng thành mây bay điCòn gi trên đôi tayNên thầm hờn dỗi mìnhCho tình càng thêm sayTiếng hát ru em còn nuối trên môiLời nào gian dối cũng xin qua rồiĐể lỡ ngày sau đôi ta cần nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm tên nhau.Tiếng hát bay trên thành phố bâng khuângChiều đong đưa những bước chân đau mònChợt nghe mùa thu bay trên trời không...Còn ai giữa mênh mông đời mìnhNỗi đau mù lấp trên tuổi thơPhố vắng hoang vu từ lúc em điRồi trong mưa gió biết ai vỗ vềBàn tay nào đưa em trong lần vuiBằng những tiếng chim non thì thầmCho ngày tháng ưu phiền em quênTình trong cơn ngủ mêRồi phai trên hàng miChợt khi mình nhớ vềMộng thành mây bay điCòn gi trên đôi tayNên thầm hờn dỗi mìnhCho tình càng thêm sayTiếng hát ru em còn nuối trên môiLời nào gian dối cũng xin qua rồiĐể lỡ ngày sau đôi ta cần nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm tên nhau.Để lỡ ngày sau đôi ta cần nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm tên nhau.Để lỡ ngày sau đôi ta cần nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm tên nhau.Để lỡ ngày sau đôi ta cần nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm tên nhau.
tieng hat bay tren thanh pho bang khuangchieu dong dua nhung buoc chan dau monchot nghe mua thu bay tren troi khong...con ai giua menh mong doi minhnoi dau mu lap tren tuoi thopho vang hoang vu tu luc em diroi trong mua gio biet ai vo veban tay nao dua em trong lan vuibang nhung tieng chim non thi thamcho ngay thang uu phien em quentinh trong con ngu meroi phai tren hang michot khi minh nho vemong thanh may bay dicon gi tren doi taynen tham hon doi minhcho tinh cang them saytieng hat ru em con nuoi tren moiloi nao gian doi cung xin qua roide lo ngay sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay daucho minh nho keu tham ten nhau.tieng hat bay tren thanh pho bang khuangchieu dong dua nhung buoc chan dau monchot nghe mua thu bay tren troi khong...con ai giua menh mong doi minhnoi dau mu lap tren tuoi thopho vang hoang vu tu luc em diroi trong mua gio biet ai vo veban tay nao dua em trong lan vuibang nhung tieng chim non thi thamcho ngay thang uu phien em quentinh trong con ngu meroi phai tren hang michot khi minh nho vemong thanh may bay dicon gi tren doi taynen tham hon doi minhcho tinh cang them saytieng hat ru em con nuoi tren moiloi nao gian doi cung xin qua roide lo ngay sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay daucho minh nho keu tham ten nhau.de lo ngay sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay daucho minh nho keu tham ten nhau.de lo ngay sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay daucho minh nho keu tham ten nhau.de lo ngay sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay daucho minh nho keu tham ten nhau.