Lời bài hát xin còn gọi tên nhau

     
Nhập bất kể thông tin gì về bài xích hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung cấp việc tìm kiếm với giờ đồng hồ Việt không vết và gồm dấu
Tiếng hát cất cánh trên thành phố bâng khuângChiều đong đưa những bước đi đau mònChợt nghe mùa thu bay bên trên trời không...Còn ai giữa không bến bờ đời mìnhNỗi đau mù lấp trên tuổi thơPhố vắng tanh hoang vu từ thời điểm em điRồi trong mưa gió biết ai vỗ vềBàn tay nào đưa em trong lượt vuiBằng rất nhiều tiếng chim non thì thầmCho ngày tháng ưu tư em quênTình vào cơn ngủ mêRồi phai trên hàng miChợt lúc mình nhớ vềMộng thành mây bay điCòn gi trên song tayNên thầm giận dỗi mìnhCho tình càng thêm sayTiếng hát ru em còn nuối bên trên môiLời nào dối trá cũng xin qua rồiĐể lỡ ngày sau đôi ta yêu cầu nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm tên nhau.Tiếng hát bay trên tp bâng khuângChiều đong đưa những bước chân đau mònChợt nghe mùa thu bay bên trên trời không...Còn ai giữa không bến bờ đời mìnhNỗi đau mù bao phủ trên tuổi thơPhố vắng tanh hoang vu từ dịp em điRồi trong mưa gió biết ai vỗ vềBàn tay nào gửi em trong lần vuiBằng rất nhiều tiếng chim non thì thầmCho ngày tháng ưu tư em quênTình vào cơn ngủ mêRồi phai trên mặt hàng miChợt khi mình lưu giữ vềMộng thành mây bay điCòn gi trên song tayNên thầm giận dỗi mìnhCho tình càng thêm sayTiếng hát ru em còn nuối bên trên môiLời nào dối trá cũng xin qua rồiĐể lỡ ngày sau đôi ta đề xuất nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm thương hiệu nhau.Để lỡ ngày sau song ta đề xuất nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm tên nhau.Để lỡ ngày sau song ta đề nghị nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho mình nhớ kêu thầm tên nhau.Để lỡ ngày sau đôi ta phải nhauCòn nuối chút êm vui ngày đầuCho bản thân nhớ kêu thầm thương hiệu nhau.
tieng hat bay tren thanh pho bang khuangchieu dong dua nhung buoc chan dau monchot nghe cài thu cất cánh tren troi khong...con ai giua menh muốn doi minhnoi dau mu lap tren tuoi thopho vang hoang sơ tu luc em diroi trong tải gio biet ai vo veban tay nao dua em vào lan vuibang nhung tieng chim non thi thamcho ngay lập tức thang uu phien em quentinh trong bé ngu meroi phai tren hang michot khi minh nho vemong thanh may bay dicon gi tren doi taynen tham hon doi minhcho tinh cang them saytieng hat ru em bé nuoi tren moiloi nao gian doi cung xin qua roide lo tức thì sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay lập tức daucho minh nho keu tham ten nhau.tieng hat cất cánh tren thanh pho bang khuangchieu dong dua nhung buoc chan dau monchot nghe download thu bay tren troi khong...con ai giua menh mong doi minhnoi dau mu lap tren tuoi thopho vang hoang vu tu luc em diroi trong thiết lập gio biet ai vo veban tay nao dua em trong lan vuibang nhung tieng chim non thi thamcho ngay thang uu phien em quentinh trong nhỏ ngu meroi phai tren hang michot khi minh nho vemong thanh may cất cánh dicon gi tren doi taynen tham hon doi minhcho tinh cang them saytieng hat ru em con nuoi tren moiloi nao gian doi cung xin qua roide lo tức thì sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay lập tức daucho minh nho keu tham ten nhau.de lo ngay sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay lập tức daucho minh nho keu tham ten nhau.de lo ngay sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui tức thì daucho minh nho keu tham ten nhau.de lo ngay lập tức sau doi ta can nhaucon nuoi chut em vui ngay daucho minh nho keu tham ten nhau.