Toán lớp 5 trang 122, 123 thể tích hình lập phương

     
- Chọn bài -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập phổ biến trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập phổ biến trang 95Hình tròn.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 122, 123 thể tích hình lập phương

Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập tầm thường trang 100Giới thiệu biểu thiết bị hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Luyện tập bình thường trang 106Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập chung trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập thông thường trang 123Luyện tập thông thường trang 124Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập bình thường trang 127Luyện tập phổ biến trang 128

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 Thể tích hình lập phương giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 5 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lí và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 5): Viết số đo phù hợp vào ô trống:

*

Lời giải:

Tính ra nháp rồi điền công dụng vào bảng.

Xem thêm: Cách Làm Mờ Ảnh Trên Iphone Nhất Định Phải Thử, Cách Làm Mờ Ảnh Trên Iphone

Chẳng hạn, ngơi nghỉ cột cuối:

Diện tích một khía cạnh là:

600 : 6 = 100 (dm2)

Vì 100 = 10 x 10 cần cạnh hình lập phương nhiều năm 10dm

Thể tích hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000(dm3) tốt 1m3.

*

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 5): Một khối kim loại hình lập phương bao gồm cạnh là 0,75m. Mỗi đề – xi – mét khối kim loại khối lượng 15kg. Hỏi khổi kim loại đó trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Lời giải:

Thể tích khối sắt kẽm kim loại đó là:

0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)

0,421875 m3 = 421,875 dm3

Khối kim loại đó cân nặng:

15 x 421, 875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125kg

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 5): Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng 7 centimet và chiều cao 9 cm. Một hình lập phương gồm cạnh bởi trung bình cùng của ba kích cỡ của hình vỏ hộp chữ nhật trên . Tính:

a) Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật