Lời bài hát tưởng niệm

     
Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn hốt nhiên tới Ta nghiêng vai soi lại tình người, thì láng chiều chìm xuống song môi Đang đam mê mang lại đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối Đang yêu thương cuộc tình lộng lẫy, đột nhiên ngỡ ngàng hụt mất bên trên tay Ta khổ đau một đời, để bị tiêu diệt trong vô tình Ta tìm nhau một thời, để mất nhau một vài giờ Bàn tay làm sao giữ, Một đời vừa trải qua Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha nhớ ơn em trao tình một lần, là đáng nhớ dù không êm ấm Mang ơn em cực khổ thật đầy, là nắng quà dù nhốt vào mây mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài ba vạn ngày gió cuồng mưa bạn hữu Trong lần đau một vùng mùi hương khói, kéo ta về, về cõi lỗi vô

Bạn đang xem: Lời bài hát tưởng niệm


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.