Hàm if 2 điều kiện

     
Excel đến deptraiphaitheclub.com 365 Excel cho deptraiphaitheclub.com 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web tiện ích Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF cho phép bạn chế tạo một đối chiếu lô-gic thân một giá trị và một quý hiếm dự kiến bằng cách kiểm tra một đk và trả về hiệu quả rằng điều kiện đó là True (đúng) giỏi False (sai).

Bạn đang xem: Hàm if 2 điều kiện

=IF(Điều gì đó là True, thì làm gì, còn nếu không thì làm gì khác)

Nhưng nếu như bạn cần khám nghiệm nhiều điều kiện, trong các số ấy giả sử toàn bộ điều khiếu nại đều cần là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một điều kiện có không (NOT) đáp ứng nhu cầu tiêu chí của người tiêu dùng hay không thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng tuy thế trường hợp cần sử dụng cặp cùng với hàm IF phổ biến hơn.


Chi huyết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR và NOT để tiến hành nhiều nhận xét xem các điều khiếu nại là True giỏi False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu hiệu quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan lại về cách cấu tạo từng hàm AND, OR và NOT. Lúc bạn phối kết hợp từng hàm đó với một câu lệnh IF thì văn bản hàm đang như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều nào đó khác là True), cực hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đấy là True, Điều nào đấy khác là True), cực hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đó là True), giá trị nếu True, quý hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một trong những câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) và IF(NOT()) phổ biến. Những hàm and và OR có thể hỗ trợ tối đa 255 điều kiện riêng lẻ nhưng lại dùng vô số hàm không hẳn cách làm xuất sắc vì việc xây dựng, khám nghiệm và bảo trì các cách làm lồng ghép, phức tạp có thể sẽ trở buộc phải khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đây là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Vào trường phù hợp này, 25 không lớn hơn 50, vị vậy công thức trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều có dấu đóng góp ngoặc đơn. Những tham đối True/False còn lại sau đó được giữ làm một trong những phần của câu lệnh IF mặt ngoài. Chúng ta có thể thay thế những giá trị Văn bạn dạng hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

Xem thêm: Đám Cưới Của Naruto - Hôn Lễ Của Naruto Và Hinata

Sau đó là một số ví dụ về việc áp dụng AND, OR với NOT để review các ngày.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Vào trường phù hợp này, A5 to hơn B2, do thế công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR cùng NOT cùng Định dạng bao gồm điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng AND, OR cùng NOT để thiết lập tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy chọn công thức. Khi triển khai việc này, chúng ta cũng có thể bỏ hàm IF và sử dụng riêng AND, OR với NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm chuột Định dạng Có đk > luật lệ Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy lựa chọn “Sử dụng cách làm để khẳng định ô nên định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà chúng ta lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy ví dụ như Ngày khi nãy, sau đây là những công thức bắt buộc dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì định dạng ô đó, nếu không thì không làm gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) to hơn B2 thì format ô đó, nếu như không thì không làm những gì cả. Vào trường thích hợp này, A5 lớn hơn B2, vày vậy kết quả trả về FALSE. Ví như bạn chuyển đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì phương pháp sẽ trả về TRUE cùng ô sẽ tiến hành định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thịnh hành là nhập công thức vào Định dạng Có điều kiện mà không có dấu bằng (=). Nếu có tác dụng vậy, các bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bởi và vết ngoặc kép vào cách làm - ="OR(A4>B2,A4, vì chưng vậy bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép nhằm công thức có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.