Hàm đếm số trong excel

     
Excel cho deptraiphaitheclub.com 365 Excel mang lại deptraiphaitheclub.com 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm mốc giới hạn một thành phố nhất định lộ diện trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm đếm số trong excel

Trong biểu mẫu dễ dàng và đơn giản nhất, COUNTIF mang đến biết:

=COUNTIF(Bạn ý muốn tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn có nhu cầu tìm cực hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu phương pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng một số trong những như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. Thực hiện COUNTIFS nếu bạn muốn dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này vào Excel, hãy xào nấu dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị vào A4) trong số ô từ A2 tới A5. Công dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị trong A2) cùng cam (giá trị trong A3) trong các ô từ bỏ A2 cho tới A5. Tác dụng là 3. Cách làm này áp dụng COUNTIF hai lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng 1 biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và giá trị trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Hiệu quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý giá sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài thêm hơn 255 ký tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm:

Không trả về hiệu quả khi bạn ao ước đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi vào một sổ thao tác đóng và những ô được tính toán. Để tuấn kiệt này hoạt động, sổ làm việc khác đề nghị được mở.

Những biện pháp thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không minh bạch chữ hoa, chữ thường xuyên trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói bí quyết khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một lốt chấm hỏi khớp cùng với một ký kết tự riêng biệt bất kỳ. Một vết sao khớp với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm lốt chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một vết sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") sẽ tìm phần nhiều trường hợp tất cả "táo" với vần âm cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý giá văn bản, hãy bảo đảm an toàn dữ liệu ko chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất lốt trích dẫn thẳng và cong hoặc ký tự ko in ra. Trong số những trường hòa hợp này, COUNTIF rất có thể trả về quý hiếm không muốn muốn.

Thử thực hiện hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi gồm tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi có têntrong công thức (chẳng hạn như = COUNTIF( trái cây ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể bên trong trang tính hiện nay tại, một trang tính khác trong cùng sổ làm việc hoặc trường đoản cú sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát từ 1 sổ thao tác khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa trên màu font chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel cung ứng Hàm do bạn dùng xác định (UDF) bằng phương pháp sử dụng các thao tác deptraiphaitheclub.com Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ như về cách chúng ta có thể Đếm số ô gồm màu ô nạm thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.