Giải Phương Trình Bằng Matlab

>> plot(x,polyval(p2,x), ‘r--’);Bài tậpTính y= x^2 với x= -4:0.1:4

Bạn đang xem: Giải phương trình bằng matlab

Cộng thêm nhiễu hốt nhiên vào những giá trị tính được đó. Trong bài xích tập này, hãy cần sử dụng hàmrandn.
Vẽ tín hiệu bao gồm nhiễu thu được.
Tìm nhiều thức bậc 2 giao động bộ dữ liệu có nhiễu đó.Vẽ đa thức kia trên cùng một đồ thị. Dùng cùng quý hiếm x và con đường màu đỏHướng dẫn>>x=-4:0.1:4;>> y=x.^2;
>>y=y+randn(size(y));>>plot(x,y,’.’);>> p=polyfit(x,y,2);>> hold on;>> plot(x,polyval(p,x),’r’)

Xem thêm: Game Gấu Con Cứu Bạn - Game Giải Cứu Gấu Trúc

Giải phương trình phi tuyếnNhiều bài toán thực tế buộc chúng ta phải giải phương trình f(x) = 0Có thể sử dụng hàm fzeorođể giải nghiệm cho bất kỳ một hàm tùy ý. Thông số của hàmfzero làhàm số phải tìm nghiệm. Vì vậy trước khi dùng hàm fzero, ta yêu cầu tạo một mfile riêng cất hàm mong mỏi tìm nghiệm.Ví dụ:
tạo nên một tệp tin riêng đựng hàm. Lưu lại mfile này bên dưới tên "myfun" tiếp nối gõ lệnh bên trên Work Space như sau:
*

myfun,1)Tìm rất tiểu của hàm sốLệnh fminbnd : tìm cực tiểu củamột hàm bên trên một khoảng bị chặn.Ví dụ ta đã bao gồm hàm myfun lưu trong một mfile nào đó. Mong mỏi tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của hàm này bên trên khoản <-1, 2> ta làm như sau: >> x=fminbnd("myfun",-1,2); % Chú ý: hàm myfun là 1 trong hàm một biến chuyển % fminbndsẽ trả vềmột điểm cực tiểu của hàm myfun trong đoạn <-1 , 2>Lệnh fminsearch: tìm một cực tiểucủa một hàm trên toàn bộ miền xác minh >> x=fminsearch("myfun",0.5) % tìm kiếm một rất tiểu địa phương bước đầu từ x=0.5Khi bạn muốn tìm cực trị hoặc tìm nghiệm một hàm cơ mà không muốntạo một mfile nhằm chứariêng hàm đó, có thể dùng cách sau: >> x=fzero(
(x)(cos(exp(x))+x^2-1),-1,2);Opimization ToolboxNếu chúng ta thường xuyên thao tác với cácbài toántối ưu hóa, bắt buộc dành thời hạn học cách áp dụng Optimization Toolbox. Đây là một Toolbox rất có ích khi thao tác làm việc với những bài bác toántối ưu mập và gồm cấu trúc.Có thể nhắc ra một sốcâu lệnh vào Toolboxnày như sau (vào help để sở hữu thêm thông tin): >> linprog % Giải vấn đề quy hoạch con đường tính sử dụng cách thức nội suy >>quadprog %Giải bài bác toánquy hoạch bậc 2 >> fmincon % Giải việc tối ưu phi tuyến có đk ràng buộcBài tập
Tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàmf(x)= cos(4x)sin(10x)exp(-|x|)trong dải <-π,π> sử dụng hàm fminbndHướng dẫn: Lập mfile với thương hiệu myFun.m với nội dung như sau:function y=myFun(x)y=cos(4*x).*sin(10*x).*exp(-abs(x));Trên Work Space, tìm cực tiểu như sau:>> x0=fminbnd("myFun",-pi,pi);% Vẽ vật thị hàm số trong vòng đó để kiểm tra>> figure;>> x=-pi:.01:pi;>> plot(x,myFun(x));