Film bo chong nang daôn thi sát hạch lái xe

     

 

1. Đào chế tác lái xe cơ giới con đường bộ

- Cơ sở đào tạo và huấn luyện lái xe bởi cơ quan có thẩm quyền thành lập, có công dụng đào chế tác lái xe và thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ trình độ theo phương pháp tại Thông tư 58. Cơ sở đào tạo và huấn luyện lái xe xe hơi phải tương xứng quy hoạch của Bộ giao thông vận tải.

Bạn đang xem: Film bo chong nang daôn thi sát hạch lái xe

- tín đồ học lái xe đề xuất đủ tuổi (tính mang đến ngày dự sát hạch lái xe), mức độ khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy tờ lái xe, có thể học trước tuy thế chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

-Thời gian đào tạo hạng A3, A4: 80 giờ đồng hồ (lý thuyết: 40, thực hành thực tế lái xe: 40).

- thời gian đào sản xuất Hạng B1 chế độ tại Thông tứ số 58/2015/BGTVT về cấp chứng từ phép tài xế cơ giới:

+Xe số tự động: 476 giờ đồng hồ (lý thuyết: 136, thực hành lái xe: 340);

+Xe số cơ khí (số sàn): 556 giờ (lý thuyết: 136, thực hành lái xe: 420);

2. Gần kề hạch, cấp giấy phép lái xe

- Hạng giấy phép lái xe pháo sử dụng cho tất cả những người lái xe xe hơi khách giường nằm, xe xe hơi khách tp (sử dụng để sale vận tải hành khách bằng xe pháo buýt) thực hiện theo hình thức tại khoản 9 với khoản 10 Điều 24 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT về giấy tờ lái xe. Số số ghế trên xe được tính theo số nơi trên xe ô tô khách cùng kiểu một số loại hoặc xe xe hơi có size giới hạn tương đương chỉ sắp xếp ghế ngồi.

- Kiểm tra, cấp giấy ghi nhận trung tâm gần kề hạch lái xe một số loại 1, các loại 2 chính sách tại Thông bốn 58/2015

+ sau thời điểm xây dựng xong, trung tâm giáp hạch lái xe giữ hộ văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải đường bộ kiểm tra, cấp giấy ghi nhận trung tâm giáp hạch lái xe đủ đk hoạt động;

+ trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn phiên bản đề nghị chứng nhận trung tâm tiếp giáp hạch, Sở Giao thông vận tải đường bộ kiểm tra, tất cả văn bạn dạng đề nghị Tổng cục Đường bộ nước ta kiểm tra, cấp giấy chứng nhận trung tâm liền kề hạch lái xe đủ đk hoạt động. Trường hợp không kiến nghị phải trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do;

+ trong thời gian không thực sự 15 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày dìm văn bản đề nghị chứng nhận trung tâm giáp hạch, Tổng viên Đường bộ nước ta tổ chức kiểm tra, cấp chứng từ chứng nhận. Trường thích hợp không cấp cho giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 58/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày trăng tròn tháng 10 năm 2015

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI xe pháo CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ phương pháp Giao thông đường đi bộ ngày13 mon 11 năm2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CPngày 20 tháng 12 năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Giaothông vận tải;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán cỗ và Tổngcục trưởng Tổng viên Đường cỗ Việt Nam,

Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải ban hànhThông tư quy định về đào tạo, cạnh bên hạch, cấp chứng từ phép tài xế cơ giới con đường bộ.

Phần I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này mức sử dụng về đào tạo, sáthạch, cấp chứng từ phép lái xe cơ giới con đường bộ.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quanquản lý công tác làm việc đào tạo, ngay cạnh hạch, cấp giấy phép lái xe; cơ sở giảng dạy láixe, trung tâm ngay cạnh hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo,sát hạch, cấp chứng từ phép tài xế cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.

2. Thông tư này không áp dụng đối với côngtác đào tạo, liền kề hạch, cấp thủ tục phép lái xe của ngành công an, quân đội có tác dụng nhiệmvụ an ninh, quốc phòng.

Điều 3. Giải thích từngữ

Trong Thông tứ này, những từ ngữ dướiđây được đọc như sau:

1. Xe xe hơi tải, xe xe hơi tải chuyên dùng,xe ô tô chuyên sử dụng là loại xe ô sơn được tư tưởng tại các tiêu chuẩn TCVN6211: 2003, TCVN 7271: 2003.

2. Sản phẩm kéo là một trong loại phương tiện giaothông cơ giới đường đi bộ chạy bằng động cơ, tất cả bốn bánh xe dùng làm kéomột rơ moóc chở hàng.

3. Lắp thêm kéo bé dại là một loại phương tiệngiao thông cơ giới đường bộ chạy bằng động cơ, được liên kết với thùngchở sản phẩm qua khớp nối, lái bởi càng hoặc vô lăng lái xe lái, bao gồm bốn bánh xe pháo (hai bánhcủa đầu kéo với hai bánh của thùng hàng).

4. Trọngtải xây dựng của xe ô tô tải siêng dùng, xe ô tô chuyên dùng được phát âm là trọngtải thi công của xe ô tô tải cùng kiểu loại hoặc tươngđương.

5. Trọng mua của xe xe hơi tải để thực hiện tậplái được hiểu là trọng mua của xe xe hơi theo thiết kế của nhà sản xuất.

6. Giấy phép lái xe là chứng chỉ cấpcho người điều khiển xe cơ giới (người lái xe) sẽ được phép láimột hoặc một trong những loại xe cộ cơ giới.

7. Thời gian hành nghề tài xế là thời hạn người cógiấy phéplái xe vẫn lái mẫu xe ghi tronggiấy phép lái xe.

8. Tín đồ hành nghề lái xe là fan sinh sốngbằng nghề lái xe.

9. Giữ lượng huấn luyện và giảng dạy lái xe ô tô là số lượnghọc viên lớn số 1 tại một thời điểm (theo ngày) mà cửa hàng được phép đào tạo, đượcxác định bằng tổng lưu lượng học tập viên đào tạo những hạng bản thảo lái xe cộ (bao gồmcả học định hướng và thực hành).

10. Số phôi giấy phép lái xe là mã số donhà tiếp tế phôi quy định, ghi ở phương diện sau của giấy phép lái xe, bao hàm 02 chữcái và các số phía sau nhằm mục tiêu nhận diện một cá thể giấy phép lái xe.

Phần II

ĐÀOTẠO LÁI xe pháo CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Chương I

QUẢNLÝ ĐÀO TẠO LÁI XE

Mục 1. TIÊU CHUẨN,NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE

Điều 4. đại lý đào tạolái xe

1. Cơ sở giảng dạy lái xe vì cơ quan tất cả thẩmquyền thành lập, có công dụng đào tạo thành lái xe và đáp ứng các tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật,nghiệp vụ chuyên môn theo mức sử dụng tại Thông bốn này.

2. Cơ sở huấn luyện lái xe ô tô phải phù hợpquy hoạch của Bộ giao thông vận tải.

Điều 5. Tiêu chuẩn kỹthuật, nghiệp vụ trình độ của cơ sở giảng dạy lái xe

Cơ sở đào tạo và huấn luyện lái xe cộ phảiđáp ứng các tiêu chuẩn chỉnh dưới đây:

1. Khối hệ thống phòng học chăm môn

a) chống học chăm môn bảo vệ diện tíchtối thiểu 50 m2;

b) Cơ sở đào tạo và huấn luyện lái xe xe hơi phải bao gồm đủcác phòng học siêng môn, bao gồm: điều khoản giao thông mặt đường bộ, cấu tạo và sửachữa thông thường, nghệ thuật lái xe, nhiệm vụ vận tải, Đạo đức người điều khiển xe vàVăn hóa giao thông (có thể xếp phổ biến với phòng học nhiệm vụ vận tải) được bốtrí tập trung, phòng học Thực tập bảo trì sửa chữa; cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe cộ môtô hạng A3, A4 hoàn toàn có thể dùng chung các phòng học siêng môn;

c) Cơ sở đào tạo và giảng dạy lái xe xe hơi với lưu lại lượng500 học tập viên trở lên yêu cầu có ít nhất 02 phòng học pháp luật giao thông mặt đường bộvà 02 phòng học tập Kỹ thuật lái xe; với lưu giữ lượng 1.000 học viên trở lên buộc phải cóít duy nhất 03 chống học điều khoản giao thông đường đi bộ và 03 phòng học tập Kỹ thuật láixe;

c) Cơ sở huấn luyện và giảng dạy lái xe mô tôhai bánh các hạng A1, A2 nên có01 phòng học tập chung lao lý giao thông đường đi bộ và nghệ thuật lái xe.

2. Phòng học pháp luật giao thông đường bộ

a) tất cả thiết bị nghe nhìn (màn hình, máychiếu), tranh vẽ khối hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;

b) Cơ sở huấn luyện và giảng dạy lái xe ô tô hoặc đào tạolái những hạng xe pháo A3, A4 phải tất cả phòng học lao lý giao thông đường đi bộ trên máytính, bao gồm: máy chủ, máy in và tối thiểu 10 sản phẩm công nghệ tính, cơ sở bao gồm lưu lượng 500 họcviên trở lên yêu cầu có ít nhất 20 sản phẩm công nghệ tính, cơ sở có lưu lượng 1.000 học viên trởlên bắt buộc có ít nhất 30 laptop được nối mạng, thiết lập phần mềm học tập và gần cạnh hạchlý thuyết vày Tổng cục Đường bộ vn chuyển giao.

3. Phòng học cấu trúc và thay thế thôngthường

a) Có quy mô cắt ngã động cơ, hệ thốngtruyền lực; tế bào hình khối hệ thống điện;

b) có hình hoặc tranh vẽ sơ đồ biểu đạt cấutạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, khối hệ thống treo, hệthống phanh, khối hệ thống lái.

4. Phòng học tập Kỹ thuật lái xe

a) Có phương tiện đi lại nghe nhìn ship hàng giảngdạy (băng đĩa, đèn chiếu...);

b) bao gồm hình hoặc tranh vẽ tế bào tả những thaotác lái xe cơ bạn dạng (điều chỉnh ghế lái, tứ thế ngồi lái, vị trí nuốm vô lăng lái...);

c) gồm xe xe hơi được kê kích bảo đảm an toàn để tập sốnguội,số lạnh (có thể bố trí ở chỗ riêng biệt).

5. Phòng học nghiệp vụ vận tải

a) Có hệ thống bảng, biểu ship hàng giảngdạy nghiệp vụ trình độ chuyên môn về vận tải đường bộ hàng hóa, hành khách;

b) Có những tranh vẽ ký hiệu bên trên kiệnhàng.

6. Phòng học tập Thực tập bảo trì sửachữa

a) Có khối hệ thống thông gió và phát sáng bảođảm những yêu mong về an toàn, lau chùi lao động;

b) mặt sàn nhà không khiến bụi, không xẩy ra rạn nứt,không trơn tuột trượt;

c) có trang bị thiết bị nghề chuyên dùng để bảodưỡng sửa chữa;

d) gồm tổng thành hễ cơ vận động tốt, khối hệ thống truyềnđộng,hệ thống lái, khối hệ thống điện;

đ) tất cả bàn toá lắp, bảng, bàn ghế chogiảng dạy, thực tập.

7. Phòng điều hành và quản lý giảng dạy

Có bảng ghi công tác đào tạo, tiếnđộ đào tạonăm học, bàn và ghế và các trang thiết bịcần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo.

8. Phòng chuẩn bị giảng dạy dỗ của giáo viên(có thể xếp bình thường với phòng quản lý điều hành giảng dạy)

Có đủ bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu,đồ cần sử dụng dạy học cần thiết.

9. Tiêu chuẩn chỉnh chung gia sư dạy lái xe

a) có phẩm chất, tư giải pháp đạo đức tốt;

b) bao gồm đủ sức khỏe theo quy định;

c) Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, trừtrường phù hợp đãtốtnghiệpcác ngôi trường cao đẳng, đạihọc sư phạm; cao đẳng, đh sư phạm kỹ thuật.

10. Tiêu chuẩn chỉnh giáo viên dạy lý thuyết

Ngoài tiêu chuẩn chỉnh chung nguyên lý tạikhoản 9 Điều này, còn phải bảo vệ các tiêu chuẩn sau:

a) gồm bằng xuất sắc nghiệp trung cấp trở lênvà trình độ A về tin học trở lên;

b) thầy giáo dạy môn pháp luật giao thôngđường bộ nên có bản thảo lái xe pháo ô tô; thầy giáo dạy môn chuyên môn lái xe cộ phảicó bản thảo lái xe hạng tương ứng hạng xe huấn luyện và đào tạo trở lên.

11. Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành

Ngoài tiêu chuẩn chỉnh chung mức sử dụng tạikhoản 9 Điều này, còn phải bảo đảm an toàn các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) bao gồm bằng giỏi nghiệp trung cung cấp trở lênhoặc gồm chứng chỉ kỹ năng nghềđể dạy trình độ chuyên môn sơ cung cấp (trừ giáo viên đã được cấp giấy ghi nhận dạy thực hànhlái xe);

b) cô giáo dạy lái xe các hạng A1, A2, A3, A4phải có giấy tờ lái xe hạng tương ứng. Gia sư dạy lái xe ô tô phải có giấyphép tài xế hạng khớp ứng hoặc cao hơn hạng xe cộ đào tạo, dẫu vậy không thấp rộng hạngB2; thời hạn hành nghề lái xe của cô giáo dạy các hạng B1, B2 từ bỏ 03năm trở lên; thời hạn hành nghề lái xe của thầy giáo dạy những hạng C, D, E với Ftừ 05 năm trở lên;

c) Đã qua tập huấn về nhiệm vụ dạy thựchành lái xe theo chương trình bởi Tổng cục Đường cỗ Việt Nam phát hành và được cấpgiấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành thực tế lái xe cộ theo mẫu giải pháp tại Phụ lục 1avà Phụ lục 1b ban hànhkèm theo Thông bốn này.

12. Xe pháo tập lái

a) tất cả đủ xe pháo tập lái những hạng tương ứng vớilưu lượng giảng dạy ghi trong giấy tờ phép đào tạo và giảng dạy lái xe;

b) thuộc về của cơ sở huấn luyện lái xe.Có thể áp dụng xe hợp mặt khác hạn từ bỏ 01 năm trở lên trên với con số không vượtquá 1/2 số xe thiết lập cùng hạng tương xứng của đại lý đào tạo so với xe tập lái cáchạng A3, A4, B1, B2, C, D,E; đối với xe tập lái hạng FC rất có thể sử dụng xe hòa hợp đồng cùng với thời hạn với số lượngphù hợp với nhu cầu đào tạo;

c) Cơ sở đào tạo và giảng dạy lái xe ô tô phải bao gồm xe sốtự động thuộc sở hữu hoặc hòa hợp đồng đáp ứng nhu cầu yêu ước đào tạo,theo nội dung, chương trình quy định;

d) đại lý thực hiện tính năng đào sản xuất vàsát hạch lái xe ô tô rất có thể sử dụng xe xe hơi sát hạch để dạy lái xe cộ nhưng cần đảmbảo thời gian ôn luyện, tu dưỡng học viên trước khi sát hạch với kế hoạch cạnh bên hạchcủa các Sở giao thông vận tải; thời gian sử dụng xe xe hơi sát hạch để dạy lái xedo Sở giao thông vận tải cai quản trung tâm gần kề hạch xác thực nhưng ko quá50% thời hạn sử dụng xe xe hơi sát hạch;

đ) Xe xe hơi tải để dạy lái xe các hạngB1, B2 phải bao gồm trọng sở hữu từ 1.000 kilogam trở lên với số lượng không quá 30% tổng sốxe tập lái thuộc hạng của các đại lý đàotạo;

e) có giấy ghi nhận kiểm định an ninh kỹthuật và bảovệ môi trường thiên nhiên phương tiệngiao thông cơ giới đường đi bộ còn hiệu lực;

g) Có khối hệ thống phanh phụ bố trí bên ghếngồi của thầy giáo dạy thực hành thực tế lái xe, kết cấu chắc chắn chắn, thuận tiện, antoàn, bảo đảm an toàn hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng;

h) Thùng xe cộ phải có mui bịt mưa, nắng vàghế ngồi chắc hẳn rằng cho tín đồ học;

i) phía hai bên cánh cửa ngõ hoặc 2 bên thànhxe, kể cả xe hợp đồng phải có tên cơ sở đào tạo, cơ quan làm chủ trực tiếp vàđiện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tưnày;

k) Xe ô tô phải tất cả 02 biển khơi “TẬP LÁI”theo mẫu pháp luật tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này;

l) Xe mô tô ba bánh, vật dụng kéo nhỏ dại có trọng tảiđến 1.000 kg phải bao gồm 02 đại dương “TẬP LÁI”theo mẫu luật tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

m) Có giấy phép xe tập lái vì Tổng cụcĐường bộ việt nam hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ cấp lúc đủ điều kiện quy định tạicác điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l khoản này. Mẫu giấy tờ xe tậplái phương pháp tại Phụ lục 4a với Phụ lục 4b phát hành kèm theo Thông tư này.

13. Sảnh tập lái xe

a) ở trong quyền sử dụng của đại lý đào tạolái xe. Giả dụ thuê sảnh tập lái phải có hợp đồng, thời hạn đúng theo đồng bằng hoặc dàihơn thời hạn của giấy phép đào tạo và huấn luyện lái xe;

b) Cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe ô tô có lưu lượngđào chế tác 1.000 học tập viên trở lên bắt buộc có tối thiểu 02 sân tập tài xế theo quy định;

c) sảnh tập lái xe ô tô phải có đủ hệ thốngbiển báo hiệuđường bộ, đủ tình huống các bài học theo văn bản chương trình đào tạo; kíchthước các hình tập lái phù hợp Quy chuẩn trung tâm ngay cạnh hạch lái xe đối với từnghạng xe cộ tương ứng;

d) khía cạnh sân bao gồm cao độ và hệ thống thoát nước đảm bảo không bị ngập nước; bề mặt các lànđường với hình tập lái được thảm vật liệu bằng nhựa hoặc bê tông xi măng, có đủ vạch sơn kẻđường; hình những bài tập lái xe ô tô phải được bó vỉa;

đ) có nhà chờ, có ghế ngồi mang lại họcviên học tập thực hành.

14. Diện tích tối thiểu của sân tập lái

a) Đào tạo những hạng A1, A2

b) Đào tạo những hạng A1, A2, A3, A4

c) Đào tạo các hạng B1 và B2

d) Đào tạo đến hạng C

đ) Đào tạo nên đến các hạng D, E và F

:

:

:

:

:

700 m2;

1.000 m2;

8.000 m2;

10.000 m2;

14.000 m2;

15. Đường tập tài xế ô tô

Đường tập lái xe xe hơi do Tổng cục Đườngbộ việt nam hoặc Sở Giao thông vận tải quy định, phải có đủ các tình huống giaothông cân xứng với câu chữ chương trình giảng dạy như: con đường bằng, đường hẹp, đườngdốc, mặt đường vòng, qua cầu, mặt đường phố, thị xã, thị trấn. Tuyến phố tập lái (kểcả con đường thuộc địa phận tỉnh, tp khác) đề nghị được ghi rõ trong giấy phépxe tập lái.

16. Xác minh lưu lượng đào tạolái xe cộ ô tô

Trên cơ sở đảm bảo các đk vềphòng học, sảnh tập lái, nhóm ngũ cô giáo và cỗ máy quản lý, lưu giữ lượngđào tạo nên mỗi hạng bản thảo lái xe cộ được xác minh bằng con số xe tập lái hạngđó nhân với con số học viên pháp luật trên một xe cùng nhân với hệ số 2. Số lượnghọc viên học thực hành thực tế tại 1 thời điểm không được vượt quá khả năng đáp ứng sốxe tập lái từng hạng của cơ sở đàotạo.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyềnhạn của cơ sở đào tạo và huấn luyện lái xe

1. Tổ chức tuyển sinh theo hạng giấy phéplái xe được phép đào tạo bảo đảm các điều kiện so với người học theo quy địnhtại Điều 8 của Thông bốn này.

2. Ký và thanh lý vừa lòng đồng huấn luyện và đào tạo vớingười học lái xe pháo ô tô.

3. Công khai quy chế tuyển chọn sinh với quảnlý huấn luyện của cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe.

4. Tổ chức đào tạo và giảng dạy mới và huấn luyện và đào tạo nâng hạnggiấy phép tài xế theo lưu lại lượng, thời hạn, địa điểm, hạng giấy tờ lái xe ghi trong giấyphép huấn luyện và đào tạo lái xe.

5. Được tổ chức triển khai đào tạo vào ngày nghỉ,ngày lễ, kế bên giờ hành chính cho những người có nhu cầu, tuy thế phải đảm bảo nộidung, lịch trình và thời hạn quy định.

6. Đăng ký kỳ giáp hạch theo quy định.

7. Duy trì, tăng tốc cơ sở đồ chất,trang thiết bị ship hàng giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng giảng dạy láixe.

8. Tàng trữ hồ sơ, tài liệu liên quan của khóa đào tạo.

9. đảm bảo an toàn giáo viên khi dạy thực hànhlái xe phải đeo phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe", học tập viên tập lái xetrên đường yêu cầu đeo phù hiệu "Học viên tập lái xe". Phù hiệu vày cơ sởđào tạo nên lái xe cấp, thống trị theo mẫu điều khoản tại Phụ lục 5a cùng Phụ lục 5b banhành kèm theo Thông bốn này.

10. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng từ sơ cấphoặc chứng chỉ đào tạo cho tất cả những người học lái xe xe hơi và máy kéo hạng A4.

11. Thu và sử dụng học phí huấn luyện lái xetheo biện pháp hiện hành.

12. Tuyển chọn dụng, cai quản lý, tổ chức triển khai bồi dưỡngnâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn cho lực lượng giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

13. Báo cáo đăng cam kết sát hạch

a) Đào sản xuất lái xe các hạng A1, A2: cơ sởđào tạo nên lập báo cáo đăng cam kết sát hạch theo mẫu giải pháp tại Phụ lục 6 ban hànhkèm theo Thông tứ này, gởi cơ quan quản lý sát hạch, cấp thủ tục phép lái xe trướckỳ gần kề hạch ít nhất 04 ngày làm cho việc; report phải có dấu giáp lai của cơ sởđào tạo;

b) Đào sản xuất lái xe các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, Evà F: cơ sở đào tạo và giảng dạy lập báo cáo đăng cam kết sát hạch lái xe, danh sách học sinh(báo cáo 1), danh sách ý kiến đề xuất xác minh giấy tờ lái xe pháo đã cấp (đối với trườnghợp nâng hạng bản thảo lái xe), kế hoạch huấn luyện của khóa đào tạo theo chủng loại quy địnhtại Phụ lục 7a, Phụ lục 7b, Phụ lục 7c và Phụ lục 8 phát hành kèm theo Thông tưnày gởi cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép tài xế ngay sau khai giảng so với các hạngA3, A4; không quá 07 hôm sau khai giảng đối với các hạng B1, B2, D, E, Fvà không thực sự 15 ngày sau khai giảng so với hạng C; report phải gồm dấu giáplai của đại lý đào tạo;

c) báo cáo 1 gửi bằng đường bưu bao gồm vàtruyền dữ liệu qua khối hệ thống thông tin giấy phép lái xe pháo về Tổng viên Đường cỗ ViệtNam hoặc Sở Giao thông vận tải theo quy định; Trưởng Ban thống trị sát hạch, cấpgiấy phép lái xe kiểm tra, ký tên vào cụ thể từng trang.

Điều 7. Tư liệu phụcvụ huấn luyện và quản lý đào sinh sản của cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe

1. Giáo trình huấn luyện lái xe vị Tổng cụcĐường bộ vn ban hành.

2. Biểu mẫu, sổ sách sử dụng so với cơ sở đào tạolái xe xe hơi bao gồm:

a) Kế hoạch đào tạo và huấn luyện theo mẫu chế độ tạiPhụ lục 8 phát hành kèm theo Thông tứ này;

b) Tiến độ huấn luyện và đào tạo lái xe pháo ô tô các hạngtheo mẫu dụng cụ tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Sổ theo dõi thực hành thực tế lái xe pháo theo mẫuquy định trên Phụ lục 10 phát hành kèm theo Thông tứ này;

d) Sổ lên lớp; sổ giáo án lýthuyết; sổ giáo án thực hành; sổ cấp, chứng chỉ sơ cấp, bệnh chỉ đào tạo theoquy định của cục Lao cồn - yêu đương Binh với Xã hội.

3. Cơ sở huấn luyện lái xe pháo hạng A4 sử dụngcác các loại sổ trên điểm c cùng điểm d khoản 2 Điều này.

4. Cơ sở huấn luyện lái xe tế bào tô các hạng A1, A2, A3 sử dụngsổ giáo án lý thuyết, sổ giáo án thực hành, list học viên đăng ký sát hạch.

5. Thời gian lưu trữ hồ sơ

a) ko thời hạn đối với sổ cấpchứng chỉ sơ cung cấp và sổ cấp chứng chỉ đào tạo;

b) 02 năm so với bài thi xuất sắc nghiệp vàcác tư liệu còn lại;

c) câu hỏi hủy tài liệu hết giá chỉ trịtheo cách thức hiện hành.

Xem thêm: Phim Quý Ông Thời Đại (Htv2) (20 Tập), Phim Quý Ông Thời Đại (Htv2)

Mục 2. NGƯỜI HỌC LÁIXE

Điều 8. Điều khiếu nại đốivới fan học lái xe

1. Là công dân Việt Nam, tín đồ nước ngoàiđược phép cư trú hoặc đang làm việc, tiếp thu kiến thức tại Việt Nam.

2. Đủ tuổi (tính mang lại ngày dự tiếp giáp hạch lái xe), sứckhỏe, trình độ văn hóa truyền thống theo quy định; so với người học nhằm nâng hạng giấy phéplái xe, hoàn toàn có thể học trước cơ mà chỉ được dự gần cạnh hạch khi đủ tuổi theo quy định.

3. Fan học để nâng hạng giấyphép lái xe phải có đầy đủ thời gian tài xế hoặc hành nghề và số km tài xế an toànnhư sau:

a) Hạng B1 (số từ động) lên B1: thời gianlái xe trường đoản cú 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

b) Hạng B1 lên B2: thời gianlái xe trường đoản cú 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an ninh trở lên;

c) Hạng C, D, E lên FC: thời hạn hànhnghề 01 năm trở lên cùng 50.000 km lái xe bình yên trở lên;

d) Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; những hạngB2, D, E lên hạng F tương ứng: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên với 50.000km lái xe an ninh trở lên;

đ) Hạng B2 lên D, C lên E: thời gianhành nghề từ bỏ 05 năm trở lên với 100.000 km lái xe bình yên trở lên.

4. Người học nhằm nâng hạng bản thảo láixe lên các hạng D, E phải gồm bằng giỏi nghiệp trung học đại lý hoặc tương đương trởlên.

Điều 9. Vẻ ngoài đàotạo

1. Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xehạng A1, A2, A3, A4,B1 được tự họccác môn lý thuyết, cơ mà phải đăng ký tại cơ sở giảng dạy được phép huấn luyện và đào tạo để đượcôn luyện, kiểm tra; đối với hạngA4, B1 phải được kiểm tra, cấp chứng từ đào tạo.

2. Người mong muốn cấp giấy phép láixe hạng B2, C, D, E và bản thảo lái xe những hạng F cần được huấn luyện tập trungtại đại lý được phép giảng dạy và đề xuất được đánh giá cấp chứng từ sơ cung cấp hoặc chứngchỉ đào tạo.

Điều 10. Hồ sơ củangười học lái xe

1. Người học lái xe lần đầu lập 01 cỗ hồsơ, nộp trực tiếp tại cửa hàng đào tạo. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn ý kiến đề nghị học, giáp hạch để cung cấp giấyphép tài xế theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặchộ chiếu còn thời hạn bao gồm ghi số giấy minh chứng nhân dân đối với người ViệtNam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người việt nam định cư ởnước ngoài;

c) Giấy bệnh nhận sức khỏe do đại lý y tếcó thẩm quyền cấp theo quy định.

2. Tín đồ học lái xe nâng hạng lập 01 cỗ hồsơ, nộp trực tiếp tại đại lý đào tạo. Hồ sơ bao gồm:

a) sách vở quy định tại khoản 1 Điều này;

b) bạn dạng khai thời hạn hành nghề cùng số kmlái xe an toàn theo mẫu nguyên tắc tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tứ nàyvà phải chịu trách nhiệm về câu chữ khai trước pháp luật;

c) bản sao bằng xuất sắc nghiệp trung học tập cơ sởhoặc bằng cấp tương tự trở lên so với trường thích hợp nâng hạng bản thảo lái xelên các hạng D, E (xuất trình phiên bản chính khi kiểm soát hồ sơ dự gần cạnh hạch);

d) phiên bản sao bản thảo lái xe pháo (xuất trình bảnchính lúc dự gần cạnh hạch với nhận bản thảo lái xe).

Người học lái xe lúc tới nộp hồ sơ đượccơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp cất giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

Mục 3. QUẢN LÝ ĐÀO TẠOLÁI XE

Điều 11. Tổng cục Đườngbộ Việt Nam

1. Tổng cục Đường bộ vn được BộGiao thông vận tải giao nhiệm vụ thống trị thống nhất về huấn luyện lái xe vào phạmvi cả nước.

2. Xây cất quy hoạch cơ sở đào tạo và huấn luyện láixe trình cỗ Giao thông vận tải đường bộ ban hành; sản xuất chương trình huấn luyện và giảng dạy lái xe, biểu mẫu, sổsách nghiệp vụ ship hàng công tác đào tạo và huấn luyện lái xe.

3. Kiểm tra, thanh tra về công tác làm việc quảnlý, đào tạo và huấn luyện lái xe.

4. Phát hành giáo trình huấn luyện và đào tạo lái xe pháo vàhướng dẫn thực hiện thống độc nhất trong cả nước.

5. Cấp lại giấy phép huấn luyện và đào tạo lái xe pháo ô tô;cấp giấy ghi nhận giáo viên dạy thực hành thực tế lái xe, giấy phép xe tập lái mang lại cơsở giảng dạy do Tổng viên Đường bộ việt nam trực tiếp cai quản lý.

6. Phát hành nội dung, lịch trình tập huấn;tổ chức đào tạo và cấp chứng từ chứng nhận nâng cấp giáo viên dạy thực hành thực tế lái xetheo mẫu chính sách tại Phụ lục 1c phát hành kèm theo Thông bốn này cho đội ngũ cô giáo dạythực hành tài xế trong cả nước.

7. Triển khai công tác thống trị đào tạo láixe so với các cơ sở đào tạo và huấn luyện lái xe pháo được bộ Giao thông vận tải giao và lưu trữcác tư liệu theo phương pháp tại khoản 6 Điều 12 của Thông bốn này.

Điều 12. Sở Giaothông vận tải

1. Chịu trách nhiệm thống trị đào sản xuất láixe trong phạm vi tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.

2. đồng ý chấp thuận chủ trương chi tiêu xây dựngmới cơ sở giảng dạy lái xe ô tô trên cửa hàng quy hoạch của Bộ giao thông vận tải vận tải.

3. Định kỳ hoặc bỗng nhiên xuất kiểm tra, giámsát công tác huấn luyện và đào tạo lái xe, cấp chứng chỉ đối với cơ sở đào tạo.

4. Cấp cho mới, cung cấp lại giấy phép huấn luyện láixe cho đại lý đào tạo, giữ hộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam bản sao bản thảo đào tạolái xe đã cấp kèm biên bạn dạng kiểmtra cửa hàng đào tạo.

5. Cấp thủ tục phép xe tập lái; tổ chức triển khai tậphuấn, cung cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo nội dung, chươngtrình quy định.

6. Giữ trữ những tài liệu sau:

a) danh sách giáo viên dạy thực hành thực tế láixe theo mẫu công cụ tại Phụ lục 13c ban hành kèm theo Thông bốn này;

b) Sổ theo dõi cấp chứng từ phép xe tập láitheo mẫu luật pháp tại Phụ lục 13đ phát hành kèm theo Thông bốn này;

c) Biên bạn dạng kiểm tra cơ sở đào tạo.

Điều 13. Thủ tục cấpgiấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

1. Cá nhân hoặc cơ sở huấn luyện và đào tạo lập 01 cỗ hồsơ gửi trực tiếp hoặc qua con đường bưu chính hoặc bởi các vẻ ngoài phù hợp khác mang lại SởGiao thông vận tải hoặc Tổng viên Đường bộ Việt Nam. Làm hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề xuất theo mẫu vẻ ngoài tại Phụlục 13a ban hành kèm theo Thông tứ này;

b) giấy tờ lái xe pháo (bản sao kèm phiên bản chính để so sánh hoặcbản sao bao gồm chứng thực);

c) Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặcchứng chỉ tài năng nghề (bản sao kèm bạn dạng chính để so sánh hoặc bạn dạng sao có chứngthực);

d) Giấy triệu chứng nhận sức mạnh do các đại lý y tế có thẩmquyền cung cấp theo quy định;

đ) chứng từ nghiệp vụ sư phạm (bảnsao kèm bạn dạng chính để đối chiếu hoặc bản sao bao gồm chứng thực);

e) 02 hình ảnh màu kích cỡ 3 centimet x 4 cm nền màuxanh, kiểu dáng giấy minh chứng nhân dân;

g) list giáo viên đề xuất cấp giấychứng nhấn dạy thực hành lái xe.

2. Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đườngbộ Việt Nam mừng đón hồ sơ cá thể hoặc hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạolập theo mẫu lý lẽ tại Phụ lục 13b phát hành kèm theo Thông bốn này; kiểm tra,tổ chức tập huấn. Ngôi trường hợp cá nhân không đầy đủ điều kiện, Sở giao thông vận tảihoặc Tổng cục Đường bộ việt nam phải vấn đáp bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Trong thời gian không thật 03 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày đạt kết quả tập huấn, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Tổng cục Đườngbộ nước ta cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành thực tế lái xe, vào sổ theo dõitheo mẫu chính sách tại Phụ lục 13c phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Giấy ghi nhận giáo viên dạy thựchành lái xe bao gồm thời hạn 05 năm. Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáoviên dạy thực hành thực tế lái xe khi hết thời hạn triển khai theo lao lý tại những điểma, b, d khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Ngôi trường hợp thầy giáo dạy thực hành láixe chuyển công tác đến cơ sở giảng dạy lái xe mới, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Tổngcục Đường bộ nước ta thu hồi cùng đổi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hànhlái xe cộ theo thương hiệu cơ sở huấn luyện và giảng dạy lái xe pháo mới, vào sổ theo dõi theo mẫu dụng cụ tạiPhụ lục 13c phát hành kèm theo Thông bốn này; thông tin cho cơ sở đã cung cấp giấychứng nhận gia sư dạy thực hành lái xe.

Điều 14. Thủ tục cấpgiấy phép xe cộ tập lái

1. Cơ sở đào tạo và huấn luyện lập 01 bộ hồ sơ nhờ cất hộ trựctiếp hoặc qua con đường bưu chính hoặc bởi các hình thức phù thích hợp khác đến Tổng cụcĐường bộ nước ta hoặc Sở Giao thông vận tải nơi cai quản để xét duyệt, cung cấp giấyphép. Làm hồ sơ bao gồm:

a) list xe ý kiến đề xuất cấp giấy phép xetập điều khiển theo mẫu lao lý tại Phụ lục 13d ban hành kèm theo Thông bốn này;

b) hồ nước sơ kiến nghị cấp bản thảo xe tập láigồm: bạn dạng sao giấy đk xe, phiên bản sao giấy chứng nhận kiểm định bình an kỹ thuậtvà bảo đảm môi trường phương tiện đi lại cơ giới đường bộ còn thời hạn, phiên bản sao giấy chứngnhận bảo hiểm trọng trách dân sự còn hiệu lực.

2. Trong thời hạn không thực sự 03 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày thừa nhận đủ làm hồ sơ theo quy định, căn cứ tác dụng kiểm tra, Sở giao thông vận tải vậntải hoặc Tổng viên Đường bộ việt nam cấp giấy phép xe tập lái cho các đại lý đào tạotheo mẫu nguyên tắc tại Phụ lục 4a với Phụ lục 4b phát hành kèm theo Thông tưnày. Thời hạn bản thảo xe tập lái khớp ứng với thời gian được phép lưu lại hành củaxe tập lái. Trường hợp không cấp thủ tục phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõlý do.

3. Bài toán cấp lại giấy phép xe tập lái khihết hạn triển khai theo điều khoản tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 15. Giấy tờ thủ tục cấpmới giấy phép đào tạo và huấn luyện lái xe pháo ô tô

1. Tổ chức, cá nhân có nhu yếu lập 01 bộhồ sơ ý kiến đề nghị chấp thuận công ty trương xây mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô, gửitrực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng bề ngoài phù thích hợp khác mang lại Sở Giaothông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bạn dạng đề nghị đồng ý xây dựng mớicơ sở huấn luyện lái xe pháo ô tô;

b) Đề án xây dựng cơ sở đào tạo và giảng dạy lái xe pháo ô tô, trongđó phải gồm vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, lưu lại lượng đào tạo, con số giáoviên, con số phươngtiện của đại lý đào tạo;

c) Văn phiên bản chấp thuận của cơ quan quản lýđất đai tại địa phương để xây dựng cửa hàng đào tạo.

2. Trình trường đoản cú xem xét, giải quyết và xử lý hồ sơ đềnghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo và huấn luyện lái xe xe hơi như sau:

a) Trường phù hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định,trong thời hạn không thật 02 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, Sở Giaothông vận tải đường bộ phải lí giải trực tiếp hoặc bởi văn bản cho tổ chức,cá nhân;

b) vào thời hạn không thực sự 10 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, căn cứ nhu yếu đào tạo thực tiễn của địaphương và quy hoạch cơ sở huấn luyện và giảng dạy của Bộ giao thông vận tải vận tải, Sở giao thông vận tảixem xét, gồm văn bản chấpthuận công ty trương gởi tổ chức, cá nhân. Trường thích hợp không chấp thuận, phải gồm vănbản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Tổ chức, cá thể được thuận tình chủtrương triển khai xây dựng cùng hoàn thiện các tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật, nghiệp vụchuyên môn của cơ sở đào tạo và giảng dạy lái xe, lập 01 cỗ hồ sơ ý kiến đề xuất cấp bắt đầu giấy phépđào tạo thành lái xe ô tô gửi thẳng hoặc qua con đường bưu thiết yếu hoặc bằng hình thứcphù thích hợp khác đến Sở giao thông vận tải vậntải. Hồ sơ bao gồm:

a) Công văn kèm report đề nghị cung cấp giấyphép đào tạo lái xe pháo theo mẫu chính sách tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tưnày;

b) bạn dạng sao văn bản chấp thuận kiến tạo mớicơ sở huấn luyện lái xe xe hơi của Sở giao thông vận tải;

c) bạn dạng sao có chứng thực hoặc bản sao kèmbản chính để đối chiếu quyết định ra đời cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc có chứcnăng giảng dạy lái xe của cơ quan có thẩm quyền;

d) phiên bản sao có xác thực hoặc phiên bản sao kèmbản thiết yếu để đối chiếu giấy ghi nhận giáo viên dạy thực hành thực tế lái xe pháo còn thờihạn;

đ) phiên bản sao có xác thực hoặc phiên bản saokèm bạn dạng chính để đối chiếu giấy đăng ký xe; bảnsao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo đảm môi trường phương tiệncơ giới đường đi bộ còn thời hạn; bản sao giấy phép xe tập lái.

4. Sở Giao thông vận tải đường bộ xem xét làm hồ sơ đềnghị cấp phát mới giấy phép đào tạo và giảng dạy lái xe ô tô và triển khai như sau:

a) trường hợp chưa đủ theo quy định,trong thời hạn không thật 02 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ, Sở Giaothông vận tải đường bộ phải lí giải trực tiếp hoặc bằng văn phiên bản cho tổ chức, cá nhân;

b) vào thời gian không quá 10 ngày làmviệc, kể từ ngày nhấn hồ sơ theo quy định, SởGiao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan thống trị dạy nghề sinh sống địa phương tổchức kiểm tra thực tiễn cơ sở đào tạo, lập biên bạn dạng theo mẫu cách thức tại Phụ lục 15a banhành tất nhiên Thông bốn này;

c) trong thời gian không thực sự 05 ngày làmviệc, kể từ ngày xong xuôi kiểm tra, nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấpmới giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho các đại lý đào tạo. Trường đúng theo không cung cấp giấyphép phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 16. Thủ tục cấplại giấy phép huấn luyện và giảng dạy lái xe cộ ô tô

1. Giấy phép huấn luyện và giảng dạy lái xe xe hơi được cấplại khi hết hạn, điều chỉnh hạng xe đào tạo và huấn luyện hoặc lưu lượng đào tạo.

2. Hồ nước sơ cấp cho lại khi quá hạn sử dụng hoặc điều chỉnhhạng xe cộ hoặc lưu giữ lượng đào tạo

Cơ sở giảng dạy lập 01 bộ hồ sơ giữ hộ trựctiếp hoặc qua con đường bưu chủ yếu hoặc bằng hiệ tượng phù hợpkhác mang lại Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng viên Đường cỗ Việt Nam. Hồ sơ bao gồmcác thành phần luật pháp tại các điểm a, d, đ khoản 3 Điều 15 của Thông tư này(chỉ bổ sung cập nhật những nội dung thay đổi so với lần cấp giấy phép gần nhất).

3. Trong thời gian không thực sự 05 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải đường bộ hoặc Tổng cụcĐường cỗ Việt Nam phối kết hợp cơ quan làm chủ dạy nghề tổ chức kiểm tra thực tiễn cơsở đào tạo và giảng dạy và lập biên bạn dạng kiểmtra theo mẫu luật tại Phụ lục 15b phát hành kèm theo Thông tứ này.

4. Vào thời gian không thực sự 03 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày xong xuôi kiểm tra, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộViệt Nam cung cấp lại giấy phép huấn luyện và giảng dạy lái xe xe hơi cho đại lý đào tạo. Trường hợpkhông cung cấp phải vấn đáp bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

5. Việc chào đón hồ sơ và trả hiệu quả đượcthực lúc này trụ sở cơ sở hoặcqua con đường bưu chủ yếu hoặc bằng vẻ ngoài phù hợp khác.

Điều 17. Giấy tờ thủ tục cấpmới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 vàA4

1. Cơ sở huấn luyện lập 01 cỗ hồ sơ, nhờ cất hộ trựctiếp hoặc qua mặt đường bưu bao gồm hoặc bằng vẻ ngoài phù vừa lòng khác mang đến Sở Giaothông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Công văn kèm report đề nghị cấp cho giấyphép huấn luyện lái xe pháo theo mẫu dụng cụ tại Phụ lục 14 phát hành kèm theo Thông tưnày;

b) bản sao có xác nhận hoặc bản sao kèmbản bao gồm để so sánh quyếtđịnh ra đời cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có tính năng đào tạo thành lái xe pháo của cơquan gồm thẩm quyền;

c) phiên bản sao giấy chứng nhận giáo viên dạythực hành lái xe;

d) bản sao giấy đk xe của xe tập láiđối với các hạng A3, A4.

2. Vào thời gian không thực sự 05 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải đường bộ tổ chức kiểmtra thực tiễn cơ sở huấn luyện và đào tạo và lập biên phiên bản kiểm tra theo mẫu hình thức tại Phụ lục16 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Vào thời gian không thật 05 ngày làmviệc, kể từ ngày hoàn thành kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đường bộ cấp giấy tờ đào tạolái xe cộ cho cửa hàng đào tạo. Trường vừa lòng không cấp giấy phép phải trả lời bằng vănbản cùng nêu rõ lý do.

Điều 18. Thủ tục cấplại giấy phép đào tạo lái xe những hạng A1, A2, A3 vàA4

1. Trước lúc giấy phép đào tạo và huấn luyện lái xe hếthạn 15 ngày, cơ sở huấn luyện và đào tạo lập 01 bộ hồ sơ đề xuất cấp lại giấy phép, nhờ cất hộ trựctiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bởi các hiệ tượng phù thích hợp khác cho Sở Giaothông vận tải. Làm hồ sơ bao gồm:

a) Công văn kèm report đề nghị cấp lạigiấy phép huấn luyện và giảng dạy lái xe theo mẫu điều khoản tại Phụ lục 14 ban hànhkèm theo Thông tư này;

b) phiên bản sao giấy ghi nhận giáo viên dạythực hành lái xe (chỉ bổ sung những nội dung đổi khác so cùng với lần cấp phép gần nhất);

c) bạn dạng sao giấy đăng ký xe của xe pháo tập láiđối với những hạng A3, A4 (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so cùng với lần cấp giấy phép gầnnhất).

2. Trong thời gian không thực sự 03 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày thừa nhận đủ làm hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểmtra thực tiễn cơ sở đào tạo và giảng dạy và lập biên bạn dạng kiểm tra theo mẫu mức sử dụng tại Phụ lục16 ban hành kèmtheo Thông bốn này.

3. Trong thời gian không thật 05 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày chấm dứt kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đường bộ cấp lại giấy phép đàotạo tài xế cho cơ sở đào tạo. Trường thích hợp không cấp giấy phép phải vấn đáp bằngvăn bản và nêu rõ lý do.

Điều 19. Giấy phépđào tạo ra lái xe

1. Giấy phép đào tạo lái xe theo chủng loại quyđịnh tại Phụ lục 17a và Phụ lục 17b phát hành kèm theo Thông bốn này.

2. Thời hạn của giấy phép đào tạo và giảng dạy lái xelà 05 năm, kể từ ngày cấp.

Chương II

CHƯƠNGTRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE

Điều 20. Đào tạo ra láixe các hạng A1, A2, A3, A4

1. Thời gian đào tạo

a) Hạng A1

b) Hạng A2

c) Hạng A3, A4

: 12 giờ (lý thuyết: 10, thực hành thực tế lái xe: 02);

: 32 tiếng (lý thuyết: 20, thực hành thực tế lái xe: 12);

: 80 giờ đồng hồ (lý thuyết: 40, thực hành thực tế lái xe: 40).

2. Những môn kiểm tra

a) pháp luật giao thông đường đi bộ đối vớicác hạng A2, A3, A4;

b) thực hành lái xe đối với các hạng A3,A4.

3. Chương trình và phân bổ thời gian đàotạo

SỐ TT

CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CÁC MÔN HỌC

ĐƠN VỊ TÍNH

HẠNG GIY PHÉP LÁI XE

Hạng A1

Hạng A2

Hạng A3, A4

1

Pháp luật giao thông vận tải đường bộ

giờ

8

16

28

2

Cấu chế tạo ra và sửa chữa thông thường

giờ

-

-

4

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ

-

-

4

4

Kỹ thuật lái xe

giờ

2

4

4

5

Thực hành lái xe

giờ

2

12

40

Số giờ học thực hành thực tế lái xe/học viên

giờ

2

12

8

Số km thực hành thực tế lái xe/học viên

km

-

-

60

Số học viên/1 xe pháo tập lái

học viên

-

-

5

6

Số giờ/học viên/khóa đào tạo

giờ

12

32

48

7

Tổng số giờ một khóa đào tạo

giờ

12

32

80

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1

Số ngày thực học

ngày

2

4

10

2

Số ngày ngủ lễ, khai bế giảng

ngày

-

-

1

3

Cộng số ngày/khóa học

ngày

2

4

11

Điều 21. Đào sản xuất láixe các hạng B1, B2, C

1. Thời gian đào tạo

a) Hạng B1:

- xe cộ số trường đoản cú động: 476 tiếng (lý thuyết:136, thực hành lái xe: 340);

- xe cộ số cơ khí (số sàn): 556 giờ (lý thuyết:136, thực hành thực tế lái xe: 420);

b) Hạng B2: 588 giờ đồng hồ (lý thuyết: 168, thựchành lái xe: 420);

c) Hạng C: 920 giờ (lý thuyết: 168, thựchành lái xe: 752).

2. Những môn kiểm tra

a) Kiểm tra toàn bộ các môn học trong quátrình học; môn cấu trúc và thay thế sửa chữa thông thường và môn Nghiệp vụ vận tải đường bộ đối vớihạng B1, B2 học viên hoàn toàn có thể tự học tập nhưng cần được cơ sở đào tạo kiểm tra;

b) kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp, chứngchỉ đào tạo khi dứt khóa họcgồm: môn lao lý giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; mônThực hành lái xe với những bài thi liên hoàn, bài xích tiến lùi hình chữ đưa ra và lái xetrên đường.

3. Lịch trình và phân chia thời gian đàotạo

SỐ TT

CH TIÊU TÍNH TOÁN CÁC MÔN HỌC

ĐƠN VỊ TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

Hạng B1

Hạng B2

Hạng C

Học xe cộ số từ bỏ động

Học xe cộ số cơ khí

1

Pháp luật giao thông vận tải đường bộ

giờ

90

90

90

90

2

Cấu sinh sản và thay thế sửa chữa thông thường

giờ

8

8

18

18

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ

-

-

16

16

4

Đạo đức người điều khiển xe và văn hóa truyền thống giao thông

giờ

14

14

20

20

5

Kỹ thuật lái xe

giờ

24

24

24

24

Tổng khoảng thời gian học thực hành thực tế lái xe/1 xe cộ tập lái

giờ

340

420

420

752

Số giờ thực hành lái xe/học viên

giờ

68

84

84

94

Số km thực hành thực tế lái xe/học viên

km

1000

1100

1100

1100

6

Số học viên bình quân/1 xe cộ tập lái

học viên

5

5

5

8

7

Số tiếng học/học viên/khóa đào tạo

giờ

204

220

252

262

8

Tổng khoảng thời gian một khóa đào tạo

giờ

476

556

588

920

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1

Ôn và kiểm tra dứt khóa học

ngày

3

4

4

4

2

Số ngày thực học

ngày

59,5

69,5

73,5

115

3

Số ngày ngủ lễ, khai bế giảng

ngày

14

15

15

21

4

Cộng số ngày/khóa đào tạo

ngày

76,5

88,5

92,5

140

Điều 22. Đào tạo thành nânghạng bản thảo lái xe

1. Thời hạn đào tạo

a) Hạng B1 (số tự động) lên B1: 120 giờ đồng hồ (lýthuyết: 00, thực hành: 120);

b) Hạng B1 lên B2: 94 tiếng (lýthuyết: 44, thực hành thực tế lái xe: 50);

c) Hạng B2 lên C: 192 giờ (lý thuyết: 48,thực hành lái xe: 144);

d) Hạng C lên D: 192 tiếng (lý thuyết: 48,thực hành lái xe: 144);

đ) Hạng D lên E: 192 giờ (lý thuyết:48, thực hành thực tế lái xe: 144);

e) Hạng B2 lên D: 336 tiếng (lý thuyết: 56,thực hành lái xe: 280);

g) Hạng C lên E: 336 giờ đồng hồ (lý thuyết: 56,thực hành lái xe: 280);

h) Hạng B2, D, E lên F tương ứng: 192 giờ(lý thuyết: 48, thực hành thực tế lái xe: 144);

i) Hạng C, D, E lên FC: 272 giờ (lý thuyết:48, thực hành thực tế lái xe: 224).

2. Các môn kiểm tra

a) Kiểm tra những môn học trong quy trình học;

b) soát sổ cấp chứng chỉ huấn luyện và đào tạo đối vớinâng hạng lên B1, B2, C, D, E khi xong khóa học gồm: môn điều khoản giao đườngbộ theo bộ thắc mắc sát hạch lý thuyết; môn thực hành lái xe với các bài thiliên hoàn, bài xích tiến lùi hình chữ bỏ ra và lái xe trên đường;

c) kiểm tra cấp chứng chỉ đào tạo so với nâng hạngB2, C, D, E lên hạng F khớp ứng khi xong khóa học gồm: môn Phápluật giao thông đường bộ theo bộ thắc mắc sát hạch lý thuyết; thực hành thực tế lái xetrong hình và trên tuyến đường theo tiến trình sát hạch lái xe hạng F.

3. Chương trình và phân chia thời gian đàotạo

STT

CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CÁC MÔN HỌC

ĐƠN VỊ TÍNH

HẠNG GIY PHÉP LÁI XE

B1 (số từ bỏ động) lên B1

B1 lên B2

B2 lên C

C lên D

D lên E

B2, D, E lên F

C, D, E lên FC

B2 lên D

C lên E

1

Pháp luật giao thông đường bộ

giờ

-

16

16

16

16

16

16

20

20

2

Kiến thức new về xe nâng hạng

giờ

-

-

8

8

8

8

8

8

8

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ

-

16

8

8

8

8

8

8

8

4

Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông

giờ

-

12

16

16

16

16

16

20

20

5

Tổng thời gian học thực hành lái xe/1 xe cộ tập lái

giờ

120

50

144

144

144

144

224

280

280

Số giờ thực hành thực tế lái xe/học viên

giờ

24

10

18

18

18

18

28

28

28

Số km thực hành thực tế lái xe/học viên

km

340

150

240

240

240

204

380

380

380

Số học viên/1 xe pháo tập lái

học viên

5

5

8

8

8

8

8

10

10

6

Số giờ đồng hồ học/học viên/ khóa đào tạo

giờ

24

54

66

66

66

66

76

84

84

7

Tổng khoảng thời gian một khóa học

giờ

120

94

192

192

192

192

272

336

336

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1

Ôn cùng kiểm tra chấm dứt khóa học

ngày

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Số ngày thực học

ngày

15

12

24

24

24

24

34

42

42

3

Số ngày nghỉ ngơi lễ, khai bế giảng

ngày

2

2

4

4

4

4

4

8

8

4