EU LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ deptraiphaitheclub.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Eu là viết tắt của từ gì

The European Union launched the .eu domain name for European businesses lớn use as a competitor khổng lồ .com.
abbreviation for the European Union: an organization, known until 1993 as the European Community, through which the governments of its member countries make social, political, & economic decisions:
*

*

*

*

Xem thêm: Những Ý Nghĩa Bí Mật Sau Giờ Học, Nhiễm Khuẩn Âm Ðạo (Bacterial Vaginosis)

trở nên tân tiến Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích tìm kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu năng lực truy cập deptraiphaitheclub.com English deptraiphaitheclub.com University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語