Tra cã¢u: từ ä‘iển trá»±c tuyến & tra cứu mẫu cã¢u anh

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra cã¢u: từ ä‘iển trá»±c tuyến & tra cứu mẫu cã¢u anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra tự điển dễ dàng khi hiểu văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, fan học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển laptop
descriptor dictionary : từ điển mô tả
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : trang bị tự từ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu ko kể
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích đúng theo
machine dictionary : tự điển lắp thêm
main dictionary : từ bỏ điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Tổng Hợp Các Biểu Tượng Cảm Xúc Trên Fb, Biểu Tượng Facebook

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish