Công tử đi hướng bắc

     
1. Tiểu người vợ đât bất tài ko được công tử đoái thương Phiền công tử lâu rồi ước ao người cảm thông.2. Công tử đi Bắc phương Tiểu nàng nhìn về hướng Nam Từ đây ly biệt chẳng tái ngộ khó lòng lãng quên.ĐK: ...

Bạn đang xem: Công tử đi hướng bắc

... ao ước người đêm không lạnh mong người xuân ko Hàn hy vọng người đêm tất cả đèn soi Mưa có ô dù. ý muốn người luôn luôn thiện lương tương phùng ý trung nhân hạnh phúc trọn cả đời bao gồm hão hữu mặt cạnh.

Xem thêm:

3. toàn bộ cảm quí của ta Đều tất yêu thành câu Vùi sâu trong tim Chôn theo mon năm.4. cùng quân vô duyên kiếp này Đừng hy vọng nhớ ích chi Mưa rào tuôn rơi Chỉ đành ráng thôi.ĐK: ... ... hy vọng người tối không lạnh hy vọng người xuân không Hàn hy vọng người đêm có đèn soi Mưa tất cả ô dù. ước ao người luôn luôn thiện lương tương phùng ý trung nhân niềm hạnh phúc trọn cả đời tất cả hão hữu mặt cạnh.5. Tiểu bạn nữ đây bất tài không được công tử đoái thương Phiền công tử thọ rồi mong muốn người cảm thông-----------小女子不才 未得公子青睞 Xiǎo nǚzǐ bù mẫu wèi dé gōngzǐ qīnglài擾公子良久 公子勿怪 rǎo gōngzǐ liángjiǔ gōngzǐ wùguài公子向北走 小女子向南瞧gōngzǐ xiàng běi zǒu xiǎo nǚzǐ xiàng nấn ná qiáo此生就此別過了 難以忘懷 cǐshēng jiùcǐ biéguòle nányǐ wànghuái... ...願你三冬暖 願你春不寒 yuàn nǐ sān dōng nuǎn yuàn nǐ chūn bù hán願你天黑有燈 下雨有傘 yuàn nǐ tiān hēi yǒu dēng xià yǔ yǒu sǎn願你善其身 願你遇良人 yuàn nǐ shàn qí shēn yuàn nǐ yù liáng rén暖色浮餘生 有好人相伴 nuǎnsè fú yúshēng yǒu hǎorén xiāngbàn 所有愛慕之意 止於唇齒間 suǒyǒu àimù zhī zhǐ yú chúnchǐ jiān掩於歲月 匿於將來 與君今生無緣 yǎn yú suìyuè nì yú jiānglái yǔ jūn jīnshēng wúyuán請無需掛念 雨打芭蕉 無可無奈 qǐng wúxū guàniàn yǔ dǎ bājiāo wú kě wúnài ... ....願你三冬暖 願你春不寒 yuàn nǐ sān dōng nuǎn yuàn nǐ chūn bù hán願你天黑有燈 下雨有傘 yuàn nǐ tiān hēi yǒu dēng xià yǔ yǒu sǎn願你善其身 願你遇良人 yuàn nǐ shàn qí shēn yuàn nǐ yù liáng rén暖色浮餘生 有好人相伴 nuǎnsè fú yúshēng yǒu hǎorén xiāngbàn願你三冬暖 願你春不寒 yuàn nǐ sān dōng nuǎn yuàn nǐ chūn bù hán願你天黑有燈 下雨有傘 yuàn nǐ tiān hēi yǒu dēng xià yǔ yǒu sǎn願你善其身 願你遇良人g yuàn nǐ shàn qí shēn yuàn nǐ yù liáng rén暖色浮餘生 有好人相伴 nuǎnsè fú yúshēng yǒu hǎorén xiāngbàn小女子不才 未得公子青睞 xiǎo nǚzǐ bù chiếc wèi dé gōngzǐ qīnglài擾公子良久 公子 勿怪 rǎo gōngzǐ liángjiǔ gōngzǐ wùguài