Cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 stieng anh 9 bai tin nong ve ngoi sacall of duty black ops 3 cấu hình

     

This site is best viewed with Javascript. If you are unable to lớn turn on Javascript, please click here.


Bạn đang xem: Cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 stieng anh 9 bai tin nong ve ngoi sacall of duty black ops 3 cấu hình

Bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
Cũng liên quan đến dữ liệu đầu vào của bạnCách giải khác
*
*
*
*

*
*
*
*

Xem thêm: Cách Cài Đặt, Tắt/ Bật Nút Home Ảo Trên Iphone Cực Nhanh Chóng, Đơn Giản

Chúng tôi đến là bạn đã viết:

bcnn(18,24,9)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số yếu tắc của 18

*

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: