Cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 stieng anh 9 bai tin nong ve ngoi sacall of duty black ops 3 cấu hình

     

This site is best viewed with Javascript. If you are unable to turn on Javascript, please click here.


Bạn đang xem: Cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 stieng anh 9 bai tin nong ve ngoi sacall of duty black ops 3 cấu hình

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
Cũng liên quan đến dữ liệu đầu vào của bạnCách giải khác
*
*
*
*

*
*
*
*

Xem thêm: Cách Cài Đặt, Tắt/ Bật Nút Home Ảo Trên Iphone Cực Nhanh Chóng, Đơn Giản

Chúng tôi cho là bạn đã viết:

bcnn(18,24,9)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số nguyên tố của 18

*

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: