Cách chi trả bảo hiểm xã hội

     
GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách chi trả bảo hiểm xã hội

*

*

Xem thêm: Thúy Diễm Mong Hôn Nhân Không Bất Hạnh Như Phim, Phim Tổ Ấm Gió Lùa

*

*


*
*
*

 Người lao cồn tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ bài toán hoặc fan tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục tham gia đóng góp BHXH và một vài trường phù hợp khác (chưa đủ đk hưởng lương hưu) tất cả yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Công ty chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tính mức tận hưởng BHXH một lượt như sau:

*

Theo khí cụ tại Khoản 2 Điều 60 công cụ BHXH năm 2014, mức hưởng BHXH một lần tính theo số năm sẽ đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đến những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đến những năm đóng từ năm năm trước trở đi;

c) ngôi trường hợp thời gian đóng BHXH không đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH thông qua số tiền vẫn đóng, mức tối đa bởi 02 mon mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH. Mức hưởng trọn BHXH một lần không bao gồm số tiền công ty nước cung ứng đóng BHXH từ nguyện. (trừ những người dân bị mắc bệnh nguy hại đến tính mạng).

Ví dụ:

Một công nhân A khiến cho công ty B và tất cả tham gia BHXH bắt buộc từ thời điểm tháng 01/2013 đến tháng 7/2016. Công nhân A vẫn nghỉ việc trong tháng 8/2016. Mon 9/2017, người công nhân A ao ước nhận tiền BHXH một lượt thì công nhân A sẽ nhận thấy tổng số tiền bao nhiêu?

Được biết, thời hạn đóng bảo hiểm của người công nhân A như sau:

- từ thời điểm tháng 01/2013 mang đến tháng 12/2013, nấc lương đóng góp BHXH là: 1.200.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2014 đến tháng 9/2014, nấc lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014, nấc lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2015 mang đến tháng 6/2015: Nghỉ không lương, không đóng BHXH

- từ thời điểm tháng 07/2015 mang đến tháng 12/2015, nút lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2016 cho tháng 02/2016: nút lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 03/2016 mang lại tháng 07/2011 2016, nấc lương đóng góp BHXH là: 2.515.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2013 mang lại tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

- từ thời điểm tháng 01/2014 đến tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- từ thời điểm tháng 07/2015 mang đến tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- từ thời điểm tháng 03/2016 đến tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          tổng mức vốn lương đóng góp BHXH của người công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng