Bộ sách lớp 1 giá bao nhiêu

     

*
Giảm giá bán vpp - Đồ dùng học sinh 5%
*
Giảm giá chỉ đồ đùa 5%
*
Giảm giá sách giáo khoa 5%
*
Giảm giá sách tham khảo10%
*
Giảm sách văn học10%
*
Giảm giá bộ combo sách15%


Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 - Kết Nối trí thức Với cuộc sống đời thường - Năm 2021-(21 Cuốn)

STTTên sản phẩmGiá bìa
1Giáo dục thể chất 1 - Kết nối 16,000
2Đạo đức 1 - Kết nối 12,000
3Mĩ thuật 1 - Kết nối 12,000
4Hoạt hễ trải nghiệm 1 - Kết nối 15,000
5Âm nhạc 1 - Kết nối 11,000
6Toán 1/1 - Kết nối 17,000
7Toán một nửa - Kết nối 16,000
8Tiếng Việt 1/1 - Kết nối 30,000
9Tiếng Việt một nửa - Kết nối 29,000
10Tự nhiên buôn bản hội 1 - Kết nối 21,000
11VBT đạo đức nghề nghiệp 1 - Kết nối 11,000
12VBT mĩ thuật 1 - Kết nối 10,000
13VBT vận động trải nghiệm 1 - Kết nối 9,000
14VBT âm thanh 1 - Kết nối 8,000
15VBT toán 1/1 - Kết nối 16,000
16VBT toán một nửa - Kết nối 16,000
17VBT tiếng Việt 1/1 - Kết nối 13,000
18VBT tiếng Việt 1/2 - Kết nối 13,000
19Tập viết 1/1 - Kết nối 9,000
20Tập viết 1/2 - Kết nối 8,000
21VBT thoải mái và tự nhiên xã hội 1 - Kết nối 13,000
Tổng 305,000

Công ty CP thi công sách Giáo Dục-Nhà xuất bản Giáo dục Việt Namlà Đơn vị phát hành thừa nhận Sách giáo khoa năm học tập 2021 - 2022. Trân trọng reviews tới Quý thầy/Cô, phụ huynh vàcác em học sinh.