Ai se thanh sao tap thủ tục đăng ký bảo hiểm lần đầu

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Thủ tục đk tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2020, BHYT, BHTN lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập. Hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT so với DN sẽ tham gia ...theo ra quyết định 595/QĐ/BHXH và ra quyết định 772/QĐ-BHXH.

Bạn đang xem: Ai se thanh sao tap thủ tục đăng ký bảo hiểm lần đầu

I. Đối tượng thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN bắt buộc:

Theo điều 4, 13, 17, 21 đưa ra quyết định 595/QĐ-BHXH: lao lý về đối tượng người sử dụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

1. Người lao đụng là công dân nước ta thuộc đối tượng người sử dụng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác minh thời hạn, HĐLĐ khẳng định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một quá trình nhất định gồm thời hạn từ đầy đủ 03 tháng mang lại dưới 12 tháng, tất cả HĐLĐ được cam kết kết giữa đơn vị với người đại diện thay mặt theo pháp luật của bạn dưới 15 tuổi theo lao lý của điều khoản về lao động;

1.2. Người thao tác làm việc theo HĐLĐ gồm thời hạn từ đủ 01 tháng cho dưới 03 tháng

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo điều khoản của pháp luật về cán bộ, công chức cùng viên chức;

1.5. Người làm chủ doanh nghiệp, người làm chủ điều hành hợp tác và ký kết xã bao gồm hưởng chi phí lương;

Chú ý:

- những người dân lao động thao tác làm việc từ 2 khu vực trở lên thì: + ĐóngBHXH, BHTN theo HĐLĐ giao ước đầu tiên. + Đóng BHYT theo HĐLĐ gồm mức tiền lương cao nhất.

- trụ sở của doanh nghiệp hoạt động tại địa phận nào thì đóng góp BHXH tại địa phận đó hoặc đóng tại doanh nghiệp mẹ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

II. Thủ tục đăng cam kết tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hồ sơ Đăng ký kết tham gia lần đầu - Điều chỉnh mức đóng - cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT:

1.1. Người lao động chuẩn chỉnh bị:a) tín đồ lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao rượu cồn nộp làm hồ sơ cho đơn vị chức năng sử dụng lao động:-Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT(Mẫu TK1-TS)- ngôi trường hợp bạn lao hễ được hưởng nghĩa vụ và quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ minh chứng (nếu có) theo Phụ lục 03.b) bạn lao động đi làm việc việc nghỉ ngơi nước ngoài- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);- phù hợp đồng lao động gồm thời hạn ở quốc tế hoặc hòa hợp đồng lao cồn được gia hạn cố nhiên văn phiên bản gia hạn thích hợp đồng lao hễ hoặc thích hợp đồng lao hễ được ký new tại nước mừng đón lao hễ theo hòa hợp đồng.

1.2. Doanh nghiệp (Đơn vị áp dụng lao động):a)Tờ khai đơn vị chức năng tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT(Mẫu TK3-TS);b) báo cáo tình hình sử dụng lao động và list tham gia BHXH(Mẫu D02-LT).;c)Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin:đối với trường hợp bao gồm truy thu hoặc biến hóa thông tin bên trên sổ BHXH.Lưu ý: Thành phần làm hồ sơ nêu trên còn nếu như không quy định là bạn dạng chính thì có thể nộp phiên bản chính, phiên bản sao kèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu, phiên bản sao được xác nhận hoặc phiên bản sao được cung cấp từ sổ gốc.=> doanh nghiệp sẽ tập hòa hợp rồi có 4 mẫu trên đi nộp cho cơ quan BHXH.

2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

3. Chỗ nộp hồ nước sơ:

- Nộp hồ sơ mang lại cơ quan liêu BHXH Quận, thị xã nơi doanh nghiệp đóng địa bàn hoặc BHXH Tỉnh.4. Trình tự thực hiện:a. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài:Lập hồ sơ theo nguyên tắc trên đóng qua đơn vị đưa fan lao động đi làm việc ở quốc tế hoặc đóng trực tiếp mang đến cơ quan liêu BHXH nơi cư trú của tín đồ lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.b. Đối với đơn vị chức năng sử dụng lao động:Bước 1.- Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng so với người lao rượu cồn đã được cấp mã số BHXH;-Hướng dẫn tín đồ lao rượu cồn lập Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể toàn bộ cơ thể lao hễ không lưu giữ mã số BHXH).Bước 2.- Nộp hồ sơ theo khí cụ ghi tại mục một bên trênBước 3.- Nhận công dụng do ban ngành BHXH sẽ giải quyết.5. Phương thức thực hiện:Bước 1.Nộp hồ nước sơ

- Đơn vị sử dụng lao hễ và người lao động thao tác ở quốc tế đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH lựa chọn nộp hồ nước sơ 1 trong các các vẻ ngoài sau: + Qua giao dịch điện tử; + Qua dịch vụ bưu thiết yếu công ích; + trực tiếp tại cơ quan BHXH.- ngôi trường hợp tiến hành giao dịch năng lượng điện tử: Đơn vị áp dụng lao động, fan lao động thao tác ở quốc tế đóng trực tiếp mang đến cơ quan tiền BHXH tiến hành lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH nước ta hoặc của tổ chức triển khai I- VAN; cam kết điện tử trên hồ nước sơ cùng gửi đến Cổng tin tức điện tử BHXH nước ta hoặc qua tổ chức I-VAN.Bước 2.Nhận kết quả giải quyết:- Đơn vị áp dụng lao động, người lao động thao tác ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan liêu BHXH nhấn Sổ BHXH, thẻ BHYT vì chưng cơ quan liêu BHXH đã giải quyết và xử lý theo các hình thức đăng ký.6. Thời hạn giải quyết:Kể từ thời điểm ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:- trường hợp cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới không thật 05 ngày.- ngôi trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất không quá 05 ngày.- ngôi trường hợp vi phạm luật quy định của pháp luật về đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN không thực sự 10 ngày.- ngôi trường hợp điều chỉnh tăng chi phí lương sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN không thực sự 03 ngày.- trường hợp chứng thực sổ BHXH không thật 05 ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, KPCĐ:

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng của fan lao động:

Người lao động, hằng tháng đóng: (Tổng: 10.5%), cầm cố thể:

- 8 %vào quỹ hưu trí và tử tuất (BHXH)

-1,5 % (BHYT)

- 1 % (BHTN)

2. Mức đóng góp và trách nhiệm đóng của Đơn vị (Doanh nghiệp):

Doanh nghiệp, hằng tháng đóng góp trên quỹ tiền lương đóng góp BHXH của người lao đụng (Tổng 21.5%), rõ ràng như sau:

- 17,5% (BHXH) (Trong đó: 3%quỹ gầy đau, bầu sản, 0,5% vào quỹ tai nạn ngoài ý muốn lao động, dịch nghề nghiệpvà14% vào quỹ hưu trí,tử tuất.

- 3%(BHYT)

-1 % (BHTN)

NHƯ VẬY:

- các tháng DNphải nộp cho Cơ quan liêu BHXH Quận, thị trấn với phần trăm đóngBHXH, BHYT, BHTNlà:32%

- xung quanh ra: Nộp đến Liên đoàn Lao rượu cồn Quận, thị trấn với phần trăm đóng KPCĐ là: 2%

---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Mức tiền lương đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Tiền lương tháng đóng BHXH phải làmức lương, phụ cung cấp lương và những khoản bổ sung kháctheo lao lý tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tứ số 47/2015/TT-BLĐTBXH.- Phụ cấp cho lương là các khoản phụ cung cấp lương để bù đắp yếu tố về đk lao động, tính chất tinh vi công việc, điều kiện sinh hoạt, nút độ gợi cảm lao động mà lại mức lương thỏa thuận hợp tác trong HĐLĐ chưa được tính cho hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp cho chức vụ, chức danh; phụ cấp cho trách nhiệm; phụ cấp cho nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cung cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cung cấp lưu động; phụ cấp cho thu hút và những phụ cấp cho có đặc điểm tương tự.

Xem thêm: Cương Thi Tái Thế Thuyết Minh Hd, Sctv9, Cương Thi Tái Thế

Chi tiết: Các khoản phụ cấp nên đóng BHXH

Các khoản chưa phải đóng BHXH gồm:

- chi phí lương tháng đóng BHXH yêu cầu không bao hàm các khoản cơ chế và an sinh khác, như: + tiền thưởng theo luật tại Điều 103 của bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; + Tiền nạp năng lượng giữa ca; + những khoản hỗ trợ xăng xe, năng lượng điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền duy trì trẻ, nuôi nhỏ nhỏ; + cung ứng khi tín đồ lao động có thân nhân bị chết, tín đồ lao rượu cồn có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp mặt hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn thương tâm lao động, dịch nghề nghiệp. + Và các khoản hỗ trợ, trợ cung cấp khác=> buộc phải được ghi thành mục riêng biệt trong HĐLĐ theo 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

- tiền lương tháng đóng góp BHXH bắt buộc so với người cai quản doanh nghiệp có hưởng tiền lương là tiền lương vày doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trọng trách hữu hạn một thành viên do nhà nước cai quản sở hữu.

- chi phí lương tháng đóng BHXH bắt buộc so với người thống trị điều hành hợp tác và ký kết xã có hưởng chi phí lương là tiền lương vì đại hội member quyết định.

Chú ý:

- Mức chi phí lương tháng đóng BHXH buộc phải tối thiểukhông thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời gian đóng đối với người lao rượu cồn làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong đk lao cồn bình thường.

+) người lao đụng làm các bước hoặc chức danh yên cầu lao rượu cồn qua đào tạo, học tập nghề (kể cả lao động vị doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn nữa ít độc nhất 7% so với tầm lương buổi tối thiểu vùng;

+) bạn lao hễ làm công việc hoặc chức danh có đk lao đụng nặng nhọc, độc hại, nguy nan phải cao hơn nữa ít độc nhất 5%; các bước hoặc chức vụ có đk lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn nữa ít tốt nhất 7% so với tầm lương của các bước hoặc chức danh có độ phức hợp tương đương, làm việc trong đk lao đụng bình thường.

Chi tiết: Mức lương tối thiều vùng bắt đầu nhất

- Mức tiền lương tháng đóng góp BHXH cần tối đa bằng đôi mươi tháng lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng đóng góp BHTN tối đa bằng trăng tròn tháng lương tối thiểu vùng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Hồ sơ xin cấp cho lại Sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp cho lại sổ BHXH vì chưng mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ nước sơ:

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Cung cấp lại sổ BHXH do đổi khác họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung vẫn ghi bên trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ:

a) tín đồ tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Doanh nghiệp:

- Bảng kê tin tức (Mẫu D01-TS).

2.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

3. Ghi chứng thực thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời hạn nhưng chưa hẳn đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy khốn hoặc quan trọng nặng nhọc, độc hại, gian nguy trước năm 1995

3.1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS);

- hồ sơ hẳn nhiên (Mục 1, 2 Phụ lục 01);

3.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

4. Cung cấp lại, thay đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ:

a) người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Đối với những người được hưởng nghĩa vụ và quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.

b) Doanh nghiệp: - Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

4.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.5. Trình từ thực hiện:-> fan tham gia BHXH nộp các Mẫu trên cho doanh nghiệp -> Doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ -> Nộp lên mang đến cơ quan tiền BHXH.

----------------------------------------------------------------------------------------

IV. Hình thức đóng chi phí BHXH:

1. Đóng chi phí hằng mon áp dụng đối với tất cả các DN:

- Hằng tháng, muộn nhất đến ngày ở đầu cuối của tháng, đơn vị chức năng trích tiền đóng góp BHXH đề xuất trên quỹ chi phí lương tháng của không ít người lao cồn tham gia BHXH bắt buộc, mặt khác trích từ chi phí lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao rượu cồn theo mức quy định.=> chuyển cùng một dịp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bội bạc Nhà nước.

2. Đóng 03 mon hoặc 06 mon một lần vận dụng đối với:

- Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác chuyển động trong nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng góp theo thủ tục hằng mon hoặc 03 tháng, 06 mon một lần.- chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải gửi đủ chi phí vào quỹ BHXH.

3. Vị trí tham gia BHXH:

- Đơn vị đóng trụ sở thiết yếu ở địa bàn tỉnh như thế nào thì đk tham gia đóng góp BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cung cấp của BHXH tỉnh.

- chi nhánh của doanh nghiệp vận động tại địa phận nào thì đóng góp BHXH tại địa phận đóhoặc đóng tại công ty mẹ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------