Cách học 50 từ vựng tiếng anh mỗi ngày

     

Từ vựng chính là chìa khoá cố kỉnh giữ chân thành và ý nghĩa câu từ chúng ta nói, tứ tưởng của bạn, ý kiến của bạn. Cũng chính vì thế, nếu các bạn đang có ước ao muốn đoạt được bất đề cập một loại ngôn từ nào mà vẫn còn ngại học tập từ mới, thì chúng ta nên từ vứt đi, đó là vấn đề điên rồ. Nói cách khác, từ vựng đóng một vai trò quan trọng, là nền móng cho hệ thống ngôn ngữ của những bạn. Nền móng có kiên cố thì ngôi nhà bắt đầu vững chắc, vì thế từ vựng “không phải dạng vừa đâu”.

Bạn đang xem: Cách học 50 từ vựng tiếng anh mỗi ngày


1. Negotiation/nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn/ (n) cuộc hội đàm

*

Ex:They were conducting secret negotiations. Họ đã bí mật đàm phán thuộc nhau.

2. Challenge /ˈtʃælɪndʒ/ (n) thử thách


*

Ex:The greatest challenge now is unemployment. Thách thức mập nhất hiện giờ là chứng trạng thất nghiệp.


Khóa học3000 Smart Words-Nằm lòng 3000 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng chia 120 chủ đề + phương pháp học từ bỏ vựng độc đáo qua: Flashcards 3 mặt, VAK, TPR, khiến cho bạn học sâu - nhớ lâu từ vựng.Một một trong những bước học từ vựng tác dụng khi bạn học từ vựng với deptraiphaitheclub.com---> HỌC THỬMIỄN PHÍ

3. Content /kənˈtent/ (a) hài lòng

*

Ex:He had lớn be nội dung with third place. Anh ta đề nghị tự chuộng với địa điểm thứ cha của mình.

4. Rapidly /ˈræpɪdli/ (adv) hối hả

*

Ex:Crime figures are rising rapidly. Tỉ lệ tù hãm đang gia tăng nhanh chóng.

5. Define /dɪˈfaɪn/ (v) lý giải

*

Ex:This scientific term is difficult to define. Thuật ngữ khoa học này rất cạnh tranh giải thích.

6. Basis /ˈbeɪsɪs/ (n) căn bản, nền tảng

*

Ex: The basis of a good marriage is trust. Lòng tin là nền tảng của hôn nhân gia đình hạnh phúc.

7. Random /ˈrændəm/ (a) hốt nhiên

*

Ex:The information is processed in a random order. Thông tin được xử lý theo trình từ bỏ ngẫu nhiên.

8. Mobilize /ˈməʊbəlaɪz/ (v) kêu gọi

*

Ex:The unions mobilized thousands of workers. Công đoàn đã huy động được hàng trăm công nhân.

9. Grateful/ˈɡreɪtfl/ (a) biết ơn

*

Ex:We should be grateful the ladies in our lives.

Xem thêm: Diễn Viên Dương Dương Trung Quốc, Dương Dương

Hãy biết ơn những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

10. Feature /ˈfiːtʃə(r)/ (n) điểm lưu ý

*

Ex:Teamwork is a key feature of the training programme. Làm vấn đề nhóm là một điểm bao gồm của lịch trình huấn luyện.

11.Identify/aɪˈdentɪfaɪ/ (v)nhận diện

*

Ex:She was able khổng lồ identify her attacker.Cô ấy hoàn toàn có thể nhận diện được kẻ tấn công.

12. Reasonably /ˈriːznəbli/ (adv) hợp lý, vừa buộc phải

*

Ex:The léman luxury apartments are reasonably priced. Loại căn hộ này có giá khá thích hợp lý.

13. Erode/ɪˈrəʊd/ (v) xói mòn

*

Ex:The rocks have eroded away over time. Ngọn núi đá đã trở nên xói mòn theo thời gian.

14. Highlight /ˈhaɪlaɪt/ (v) nhấn mạnh vấn đề

*

Ex:The report highlighted the importance of exercise. Báo cáo nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề tập thể dục.

15. Effective /ɪˈfektɪv/ (a) tác dụng

*

Ex:Aspirin is a simple but highly effective treatment. Aspirin là bí quyết chữa bệnh đơn giản dễ dàng nhưng lại hết sức hiệu quả.


Khóa học3000 Smart Words-Nằm lòng 3000 trường đoản cú vựng giờ Anh thông dụng phân chia 120 chủ đề + cách thức học tự vựng thú vui qua: Flashcards 3 mặt, VAK, TPR, giúp bạn học sâu - nhớ thọ từ vựng.Một một trong những bước học tập từ vựng tác dụng khi bạn học từ vựng với deptraiphaitheclub.com---> HỌC THỬMIỄN PHÍ

16. Academic /ˌækəˈdemɪk/ (a) (thuộc)học thuật

*

Ex:She had very few academic qualifications. Cô ấy bao gồm rất ít những bằng cấp liên quan đến học thuật.

17. ghostwritten /ˈɡəʊstraɪt/ (v) viết thuê, viết hộ

*

Ex:Her memoirs were ghostwritten. Loạt hồi cam kết của bà ta phần lớn thuê bạn khác viết.

18. Headhunt /ˈhedhʌnt/ (v) săn đầu người, tuyển dụng

*

ExI was headhunted by a sale agency. Tôi được một công ty quảng cáo tuyển dụng

Tổng kết: Mọi người hãy chuyên cần học nhé, deptraiphaitheclub.com vẫn update thêm những từ vựng bắt đầu vào từng ngày một vào bài xích viết. Đừng quên truy vấn thường xuyên vào bài viết hoặc phân tách sẻ, lưu lại nội dung bài viết này để học anh chị nhé!

Mems nào từ vựng còn yếu hèn thì chớ ngại tham gia học demo miễn phí cỗ từ 3000 Smart Words (3000 từ bỏ vựng Thông Dụng tuyệt nhất trong Giao tiếp) tại đây nha mems: https://www.deptraiphaitheclub.com/3000-tu-vung-tieng-anh-thong-dung